PEAUUDIS

Ainulaadne Käo keskus pälvis auhinna

11.10.2006  

Ümmarguse tähtpäeva puhul toimus konverents «Päevakeskus Käo eile, täna ja homme».
Ühtlasi pälvis Käo keskus Soome kõrgeima tunnustuse puuetega inimeste sotsiaalhoolekande eest – Aino Miettineni nimelise auhinna. Aino Miettinen oli aastatel 1930–1950 Soome vaimupuudetöö olulisim arendaja. Temanimelist auhinda annab alates 1992. aastast välja ühing Kehitysvammaliitto.

Kümne aasta jooksul on asutusest, mis alustas tegevust neljateistkümne lapsega, loodud nüüdisaegsete ruumide ja abivahenditega, eakohast arengut toetav, tugiteenuseid ja rehabilitatsiooni pakkuv keskkond. Praegu tegelevad keskuse spetsialistid iga päev 42 erivajadusega lapsega ning 40 täiskasvanuga.

Erivajadustele kohandatud põhihariduslik koolitus toimub individuaalsete õppekavade alusel. Pedagoogi tegevust toetavad abiõpetajad ja kasvatajad.

Pärastlõunati tegeldakse lastega individuaalkavade alusel ning korraldatakse erinevaid üritusi. Mullu sai päevakeskus juurdeehitise, mis sisustati spetsiaalselt autistlike laste õpetamiseks.

Aastate jooksul on esimestest keskuses õppinud lastest saanud täiskasvanud ning keskus toetab ka nende edaspidist arengut. Äsja valmis remont 2004. aasta algusest tegutsevas täiskasvanute keskuses Lasnamäel.

Täiskasvanute päevahoiuteenus sisaldab päevast hooldust ja erinevaid arendavaid tegevusi, ühtlasi võimaldatakse vanematele või hooldajatele ajutist puhkust.

Käo päevakeskus on algatanud projekti «Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks», et laiendada mõõduka vaimupuudega inimeste kutseõppevõimalusi. Koostatakse vastavad õppekavad ja õppemetoodilised materjalid.

«Omal ajal ilma igasuguste eelnevate kogemuste ja teadmisteta alustanud keskus on ainulaadne terves Eestis,» ütles abilinnapea Merike Martinson. «Siinne töö nõuab erakordset pühendumist ja kannatlikkust, sest tulemused sünnivad vaevaga ja neid tuleb kaua oodata.»


Eelmisele lehele

Jaga|