tööline

Vasta kommentaarile

EU-s on töökohti piisavalt. Koolis tuleb panna suurt rõhku ka võõrkeelte õppimisele.