Dr. Friedrich

Vasta kommentaarile

Vastutusele tuleb võtta ja poliitikamaastikult kõrvaldada see tõbras või kõik need tõprad, kes selle tegelikult intgellekti- ja vaimupuudega autistist noormehe puki otsa torkasid. Kõiksugune vastutustundetus ja absoluutselt ebaadekvaatne tegevus riigi juhtimisel pärineb sellelt ja või nendelt lurjustelt.