monica

Vasta kommentaarile

Norra ei puutu asjasse. MEIE vanad metsad on kadumas, MEIE kultuur on metsaga seotud. MEIE peame edasi elama kui kirve pritsitud rahakopikas otsas. Lageraie on keelatud paljudes kohtades, ka mitmes osariigis USA-s. Parem see kohe ära teha, sest Eestil on juba paljuski au olla tagurluse pühitseja samas kui rahvas vastu rinda taob ja end eesrindlikuks peab. Looduse hävitamine on lihtsalt mitmetasandilise vaesuse väljendus.

Demagoog

Vasta kommentaarile

Ja nii need legendid tekivadki! Keegi mõtleb kusagil välja, et Norra keelas lageraied ja teised "kasulikud idioodid" muudkui levitavad seda legendi. Laske aga käia!
Eks kogu see metsa otsalõppemise jutt on samal tasemele - kui muudkui seda plaati käiata, jääbki suur hulk inimesi seda uskuma.

Allar

Vasta kommentaarile

1. Norra jutt on jamps. Lageraie on Norras lubatud ning kaitselasid on ~4,5% (Eestis 23%)
2.Puhta õhu jutt on pooleldi jamps. Paljud puidu alternatiivtooted nõuavad metsa igavest kaotamist ja karjääri asemele tegemist. 70% maailma hapnikust toodetakse ookeanites oleva taimestiku poolt.
3. "Mets võiks jääda kasvama ja seda võiks metsaomanikele kompenseerida." Ilus jamps! Eestis on üle 100 000 metsaomaniku ja mets annab leiba lauale perekondadesse, kus elab kokku ca. 150 000 eestlast. Äkki tõstaks tulumaksu kolm korda, et hakata metsaomanikele saamata tulu kompenseerima? Või on härra Krullil muid ideid, kust seda raha võtta? Loodusturism?
4."Raie asemel võiks raha teenida loodusturism." Peaaegu, et mitte jamps. Turism on väga ilus valdkond, aga iga kriisi korral on turism esimene sektor, mis ära kukub, muutes Eesti igas mõttes väga haavatavaks. Pealegi, kas turismist võiks leiba lauale saada täiendavalt 150 000 inimest?
5."Lõhmuse sõnul peab demokraatliku õigusriigi aluseks peaks olema info vaba liikumine ja usaldusväärsus, kuid praegused andmed näiteks Eesti metsasuse kohta on mõneti vasturääkivad."
Kui kasvavat metsa saaks riigi tasandil lihtsalt mõõta millimeetri täpsusega, siis saaksime täpsemaid andmeid. Eesti metsaandmete kvaliteet ja metsanduslike õigusaktide kvaliteet on maailma tipp. Mõõtmise täpsuse kasvatamine läheks ühiskonnale palju kallimaks maksma, kui natuke täpsematest tulemustest saadav tulu.
On juba ajalooline väljend: "Metsandus on circa värk". Õnneks on riiklikult kasutatavad metoodikad täpsemad ja pikema statistilise võrdlusbaasiga, kui viidatud uurimus.

Norra

Vasta kommentaarile

Mis lageraie jutt see Norra kohta on? Norra keelas ära toodete ostmise riikidest, kus kasvatatakse produkte raadamise teel. Deforestation ei ole lageraie vaid raadamine. Üleüldse on norras kaitse all 4% metsadest, ülejäänud on MAJANDUSMETSAD. Inimene võiks endale selgeks teha mingid üldised mõisted, enne kui hakkab neid tõe pähe teistele kuulutama. http://www.bbc.com/earth/story/20151104-discover-how-norway-saved-its-vanishing-forests