Nojah

Vasta kommentaarile

Üks pugemine käib.

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Peetruse esimene kiri 1:Üleskutse pühaks eluks
13 Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti
kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse
ilmumises.
14 Nii nagu kuulekad lapsed ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuseaja
himudega,
15 vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes
teid on kutsunud;
16 sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!”

17 Kui te hüüate Isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe
tegude järgi, siis elage kartuses oma majalisepõlv, teades, et
18 teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga
teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist,
19 vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega.
20 Tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist,
aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast,
21 kes te tema läbi olete ustavad Jumalale,
kes on tema üles äratanud surnuist ja andnud talle kirkuse,
nii et teie usk ja lootus oleksid Jumalas.