ehitaja

Vasta kommentaarile

http://www.majaehitaja.ee/mis-vahe-on-ehitusjarelevalvel-ja-omanikujarelevalvel/
http://www.harjuelu.ee/kasutusluba-majaomanikule-vajalik/

RAHU 13

Vasta kommentaarile

Rahu 13 Tallinnas kolme kaasomaniku ühiskasutuses olnud elamu pööning muudeti elamu ümberehituse ja laiendamise käigus aastatel 2007 – 2008 ebaseaduslikult ühe kaasomaniku eluruumiks. Puudus nii teiste kaasomanike, kui ka Tallinna Linnaplaneerimise Ameti nõusolek. Kooskõlastamata on ka Päästeametiga. Omanikujärelevalvet teostas üks kaasomanik ise, kuigi seda pidanuks tegema juriidiline pädev isik, sest kaasomandis maja ei ole üksikelamu.
Pööningut peetakse teatavasti kõrgendatud tuleohuga ruumiks ja seal kehtivad tuleohutuse erinõuded.

omavolitseja

Vasta kommentaarile

http://www.kinnisvaraweb.ee/blog/omavoliline-ehitamine-voib-kaasa-tuua-rahalise-karistuse/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+kvee-est+%28KV.EE+blog+-+EST%29

kaasomandi nüansse

Vasta kommentaarile

Tihti on majaosades aegade jooksul tehtud ümber- ja juurdeehitusi ja seda pinda peab tegija tavaliselt enda omaks. Seaduse järgi kuulub aga kaasomandi puhul ka lisapind mõttelistes osades kõigile kaasomanikele, pole tähtsust, kes kandis kulud. On oluline, et kasutuskorra kokkuleppest tulenev pind vastaks täpselt mõttelisele osale. Kui krundi plaan, paiknemine või ruumide jaotus on selline, et iga kaasomanik ei saa talle mõtteliselt kuuluvat pinda kasutada, tuleks hüvitamise kohustus ja kord kasutuskorda seades samuti kokku leppida, sest kui üks kaasomanikest kasutab ettenähtust suuremat pinda, on teistel omanikel õigus nõuda kaotatud kasutuseeliste hüvitamist, seda ka tagasiulatuvalt.
Hea plaan on kaaluda võimalust kaasomand lõpetada ja seada korteriomandid. Alati pole see võimalik ja võib nõuda ka ümberehitusi, sest korterelamutele on rangemad nõuded kui elamutele, aga seda võimalust tasub uurida – see tõstab vara väärtust, sest omanikele hakkavad kuuluma korteriomandid, ja ka ostueesõiguse saab kõrvaldada. Muidugi ostueesõigus kehtib vaid paar kuud.