Olen ka ametlikku pressi lugedes

Vasta kommentaarile

aru saanud, et meil tööjõupuudus, seega tuleb TÖÖTUKASSA kui liigorganisatsioon laiali saata.

tööjõupuudus tohutu

Vasta kommentaarile

Eestis on teatavasti tohutu tööjõupuudus ja seega kõik ametit õppima viimane kui üks. Või järsku mõni Eestis uneleb Konstantin Pätsist ja legendaarsest tööpõlgurite koloniist Harkus? Kauas töllerdab päälinna tänavail kohemaid Harku ja turbarappa ikke Kostja värk.