Rinkus

Vasta kommentaarile

Väidetu jääb arusaamatuks. Osaliselt siis. Kutsehariduse ja rakenduskõrghariduse märkimistväärivamaks erisuseks on manuaalse teostamise võimekuse erinev määr. Nimetatud on teineteisele lähedased aga peamises. Arendatakse eeldustega inimeste otsustamise ja vastutamise võimekust. Ülikool seevastu arendab kahtlemisvõimekust. Mitteuskumist ja kaalutlemisvalmidust. Ülikoolides on meil magistrantuur ja doktorantuur lähedased bakalauruseõppele.
Illustreerimaks öeldut osundan Helsingi Arkadiankatul ületeenaabritena tegutsevatele Aalton Yliopiston kauppatietellisele ja Helsinkin ruotsinkieliselle kauppakorkeakoululle. Kumb neist nüüd siis õigupoolest teeb maale eliiti ja vanale rahale administraatoreid ning asjaajajaid?