Eesti olen ka mina.

Vasta kommentaarile

Selles artiklis teenib küll justiitsminister ühe teise riigi huve. Mõttekam oleks oma e-valimiste seadusandlus ja selle andmete hävitamine põhiseadusega kooskõlla viia!!!