resoluutselt

Vasta kommentaarile

Vajadusel tuleb tagada julgeolek ja resoluutselt vaid nii on võimalik tagada Eesti rahulik areng. Tegutseda resoluutselt teat olukordades. Ei mingit Roosiaeda.

rohkem inffi

Vasta kommentaarile

https://www.postimees.ee/6774868/tallinna-kortermajast-evakueeriti-inimesi-kaivad-kapo-menetlustoimingud