riiklikud polikliinikud

Vasta kommentaarile

Koheselt taastame riiklikud polikliinikud mis mingite anglo-amerikanismusest nakatet tüüpide poolt likvideeriti ja siis patsiendikindlustus.

"Soovime viia lõpule patsiendikindlustussüsteemi loomise ja koos sellega patsiendiohutussüsteemi kaasajastamise. Loodav süsteem peab võimaldama kõigi patsientide võrdset ja väärikat kohtlemist ning ka

Vasta kommentaarile

Sellise lause eest ei tohiks sentigi palka maksta. Sellise lause ellurakendamise eest tuleks aga riigile tekitatud kahju pärast kinni panna, arvan.