NIMEANDJAD: Linlased võivad elada kas või unistuste tänaval

Kui tartlased soovivad mõnest tänavanimest lahti saada, siis tallinlased neid hoopis hoida.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

NIMEANDJAD: Linlased võivad elada kas või unistuste tänaval

Urmas Kaldmaa

Kui tartlased soovivad mõnest tänavanimest lahti saada, siis tallinlased neid hoopis hoida.

Tallinn ei saa kunagi valmis – igal aastal tekib siia mõnikümmend uut tänavat, millele on vaja ka nime. Viimaste üle otsustab linna nimekomisjon, mis andis näiteks eelmisel aastal 22 uut tänavanime, kaotas ühe ning täpsustas, pikendas või muutis 15 tänavanime leviala.

Kui Tartus tundsid Madruse tänava elanikud tänavanime pärast end väidetavalt alaväärsena ja asusid oma õigusi kaitsma kohtus, siis Tallinnas Nõmme linnaosas jäi osa Lootuse puiestee elanikke neile meeldinud ilusast tänavanimest hoopis ilma. Põhjuseks just linna kasvamine – nad elasid Lootuse puiestee kõrvalharus, mis oli aja jooksul kosunud iseseisvaks tänavaks ja vajas nüüd korra kohaselt eraldi nime.

Lilled ja laevad

Linn arvestab nimevalikul elanike arvamusega. "Küsisime maaomanikelt, kas nad tahavad hakata elama Unistuse või Soovi tänaval," lausus kohanimekorraldaja Liis Palmipuu. "Nad mõtlesid ja vaagisid ning enamik jõudis järeldusele, et Unistuse tänav oleks parem. Kuna põhitänava nimi oli Lootuse puiestee, siis soovisid kohalikud inimesed, et uus tänavanimi edastaks samuti midagi positiivset ja helget."

Omanikel on aega ka ise 15 päeva kirjalikult vastata ja oma nimi välja pakkuda. Kui selle aja jooksul pole keegi oma seisukohta avaldanud, eeldatakse, et nad on nimekomisjoni pakutud nimega päri. "Kui omanik pakub välja mingi oma nime, on võimalik asja komisjonis uuesti arutada," selgitas Palmipuu. "Väga sobiliku nime korral võibki see käiku minna. Iga kord aga ei saa omaniku pakutud nime kasutada, sest see peab vastama teatud nõuetele." Kui kõik ettevalmistused on tehtud ja nimi asjaosalistega kooskõlastatud, kehtestab linnavalitsus selle oma korraldusega.

Reeglina saavad uued tänavad just asumi teiste tänavate ja paikadega sobiva nime. Näiteks Õismäel on levinud lillenimelised peatused ja asumid ja nii saigi uus tänav seal äsja Päevalille nime. Kesklinna reisiadama lähedale tekkis Rumbi ja Vööri tänava vahele Halsi tänav ning Põhja puiestee ja Kalasadama tänava vahele Kursi tänav.

"Üldiselt eelistame nimesid, mis on paikkonnas tuntud või mis on tähtsad kultuuri- või ajalooliselt," rääkis Palmipuu. "Kui sellist nime ei ole võimalik määrata, eelistatakse paikkonnaga seotud kohanimesid. Ühistranspordipeatuste nimed määratakse sageli kõige lähemal asuva tänava järgi."

Riida nimi ei meeldinud

Kaugemasse minevikku vaadates pole ka Tallinnas nimepanemisel kohtuta läbi saadud. 2008. ja 2009. aastal vaidles Tallinna linn Nõmme linnaosa Raudalu asumi elanikega, kelle aadress oli varem olnud Viljandi maantee järgi, kuid tänavanimede ümberkorraldamisel sattusid nad ühel päeval elama Riida ja Pinu tänavale. Palmipuu sõnul jäi kohtus õigus Tallinna linnale ning elanikud pidid leppima oma uue aadressiga.

Tallinna nimekomisjoni kuulub üksteist inimest ja seda on alates 2007. aastast juhtinud praegune tegevlinnapea Taavi Aas. Komisjoni liikmete hulgas on keeleinimesi, ajaloolasi, muinsuskaitsjaid, geograafe ja linnaametnikke. Nimekomisjon koguneb vastavalt sellele, kuidas uusi nimesid vajavaid tänavaid, väljakuid, haljasalasid, ühistranspordipeatusi jm taolisi kohti Tallinnas juurde tekib. Palmipuu sõnul piisab tavaliselt viiest nimekomisjoni kogunemisest aastas, et kõigile vast- ja ümbersündinuile saaks nimi pandud. Vajadusel on tehtud ka e-koosolekuid. "Kui detailplaneeringuga kavandatakse uut tänavat, valmistan nime vajava tänava kohta ette väikese taustainfo ja skeemi," rääkis Palmipuu. "Seejärel arutatakse nimepanemist Tallinna linnavalitsuse nimekomisjonis. Kui keegi komisjoni liikmetest on välja pakkunud sobiva nime ja kõik teised sellega nõustuvad, läheb see nimi kohe läbi. Vahel aga puhkeb nime üle tuliseid arutelusid ja siis võib vaja minna hääletamist."

 

Tallinnas asub omanimeline tänav

• Paljud tallinlased ilmselt ei teagi, et Järve Selveri kandis asub väike Tallinna-nimeline tänav.

• Tänav kannab Tallinna nime, sest asub Nõmmel, mis enne viimast ilmasõda oli eraldi linn. Tallinna tänav oli toona üks kõige Tallinna-poolsemaid Nõmme tänavaid.

Laadimine...Laadimine...