VIDEO! Linnaarhiiv avaldas uued raamatud Tallinna ajaloost

"Väljaande eesmärk on anda ülevaade Tallinna ajaloost tervikuna ning loodetavasti leiab iga lugeja sealt midagi otseselt ka endale," ütles raamatu toimetaja, linnaarhiivi teadur Tiina Kala. 

Pilt: Mats Õun
Tallinn Ajalugu

VIDEO! Linnaarhiiv avaldas uued raamatud Tallinna ajaloost

Toimetaja: Õnne Puhk

"Väljaande eesmärk on anda ülevaade Tallinna ajaloost tervikuna ning loodetavasti leiab iga lugeja sealt midagi otseselt ka endale," ütles raamatu toimetaja, linnaarhiivi teadur Tiina Kala. 

58images

Tallinna Linnaarhiivi välja antud pealinna ajaloo 3. ja 4. köide annavad perioodide kaupa ülevaate haldusest, valitsemiskorrast, rahvastikust, poliitilisest elust, majandusest, haridusest, kultuurist ja ka seltsielust.

Tiina Kala, Tallinna Linnaarhiivi teadur: "Väljaande eesmärk on anda ülevaade Tallinna ajaloost tervikuna, aga loomulikult on igal lugejal oma erihuvid ja loodetavasti leiab iga lugeja sealt siiski midagi otseselt ka endale. Kahtlemata sobib neid väljaandeid kasutada kas põhikoolis, keskkoolis, miks mitte ka kõrgkoolides ja nende koostamisel on tihtilugu silmas peetud ka seda, et lugeja saaks kas otsesemalt või kaudsemalt vastused küsimustele, mis tal on võib-olla tekkinud varasemalt samateemalist kirjandust lugedes, et varasemad augud niivõrd-kuivõrd see on võimalik, saaksid täidetud."

Raamatu toimetaja Tiina Kala sõnul on niisuguste mahukate köidete suuremaks probleemiks tasakaalu leidmine erinevate teemade vahel.

"Et erinevate autorite seisukohad oleksid ühelt poolt esitatud nii, nagu autor seda soovib, aga teiselt poolt jääksid siiski üldise tasakaalustatuse raamidesse ja silmas pidada ka seda, et võib-olla mõningad teemad, ütleme näiteks Tallinna vallutamine Põhjasõja ajal või siin uuematest näidetest kogu Nõukogude aeg Eestis oleks samuti esitatud võimalikult tasakaalustatult. Me kõik teame, milliseid hädasid need ajad kaasa tõid või vähemalt arvame teadvat, aga siiski inimesed elasid oma elu tollal ja see inimeste igapäevaelu, võib-olla paljude inimeste parimad aastad ei jääks nende halbade sündmuste varju, vaid saaksid siiski ka näidatud."

Tallinna ajaloo üldkäsitluse 3. köide "Tallinna ajalugu 1710–1917" hõlmab ajajärku alates linna minekust Vene võimu alla Põhjasõja ajal 1710. aastal kuni tsaariaja lõpuni ning 4. köide "Tallinna ajalugu 1917–2019" perioodi alates Eesti vabariigi sünnist Esimese maailmasõja lõpul kuni 2019. aastani.

Tallinna ajaloo 1. ja 2. köide on suuremalt jaolt tänaseks juba välja müüdud, mis annab lootust, et ka kahte ülejäänut saadab edu.

Laadimine...Laadimine...