Arengukava näeb ette laskemoona ostudeks üle 200 miljoni

Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava järgmiseks neljaks aastaks näeb ette üle 200 miljoni euro kulutamist kaitseväele laskemoona hangeteks, ka näeb kava ette tegevväelaste palgatõusu ning öövaatlusseadmete ning kuuli- ja killuvestide hankimist.

Pilt: Scanpix
Eesti

Arengukava näeb ette laskemoona ostudeks üle 200 miljoni

Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava järgmiseks neljaks aastaks näeb ette üle 200 miljoni euro kulutamist kaitseväele laskemoona hangeteks, ka näeb kava ette tegevväelaste palgatõusu ning öövaatlusseadmete ning kuuli- ja killuvestide hankimist.

Kaitseministeeriumi valitsemisala nelja-aastane arengukava aastateks 2019-2022 kohaselt on sel perioodil kaitsekuludeks ette nähtud kogusumma 2,248 miljardit eurot, vahendas BNS.

Sellest 38 protsenti on ette nähtud hangeteks, 29 protsenti tööjõukuludeks, 16 protsenti majandamiskuludeks ja investeeringuteks, üheksa protsenti luure ja erioperatsioonidega seotud kuludeks ning võrdselt neli protsenti taristule ning toetusteks.

Arengukava kohaselt kulub järgmise nelja aasta jooksul hangeteks ette nähtud summadest üle 210 miljoni euro laskemoona ostmiseks. Eelmises, aastataks 2018-2021 koostatud arengukava nägi laskemoona hangeteks ette 174 miljonit eurot.

Uue nelja-aastase arengukava kohaselt jäävad jõusse eelmise, aastateks 2018-2021 koostatud arengukava suuremad otsused.

Nendeks on käsitulirelvade väljavahetamine, luure arendamine, jalaväe lahingumasinate projekti lõpuleviimine, kuue liikursuurtüki K9 hange, õhuväe juhtimissüsteemi hange, miinilaevade moderniseerimine, killuvestide ost kogu struktuurile, Kaitseliitu kuue täiendava kergejalaväekompanii moodustamine transpordivahendite ost ning öövaatlusseadmete ost kolmandikule kaitseväe struktuurile.

Eelmise arengukavaga võrreldes näeb uus kava täiendavalt ette brigaadide tagala- ja pioneerivõime arendamise, liitlastega koostöövõimelise juhtimis- ja sidevõime loomise, 2. jalaväebrigaadile õhutõrjeradari soetamise, 2. jalaväebrigaadi pataljonide meditsiinikomplektidega varustamise ja pioneerivarustuse ostu ning NATO nõuetele vastava merelise sidevõime loomise.

Laadimine...Laadimine...