Eesti sõlmis Saksamaa küberkaitse nõukoguga koostööleppe

Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster sõlmis Saksamaa küberkaitse nõukoguga koostööleppe, arendamaks majanduslikult jätkusuutlikku ja rahvusvahelise lähenemisega küberjulgeoleku koostööd.

Pilt: Scanpix
Eesti

Eesti sõlmis Saksamaa küberkaitse nõukoguga koostööleppe

Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster sõlmis Saksamaa küberkaitse nõukoguga koostööleppe, arendamaks majanduslikult jätkusuutlikku ja rahvusvahelise lähenemisega küberjulgeoleku koostööd.

Koostööleppele kirjutasid alla Eesti kaitse- ja julgeolekutööstue innovatsiooni klastri juht Ingvar Pärnamäe ja Saksamaa küberkaitse nõukogu president Philipp von Saldern Londonis toimuval kaitse- ja julgeolekutööstuse messil DSEI 2017, edastas klastri esindaja, vahendas BNS.

Kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri juhi Ingvar Pärnamäe sõnul on Eesti ja Saksamaa kübervaldkonna koostöölepe märgilise tähtsusega, sest võimaldab tugevdada nii sektoriülest kui ka ettevõtetekeskset koostööd. "Eesti ja Saksamaa küberkaitsevaldkonna vahelise koostöö fookus on nii standardite ühtlustamisel kui ka uute standardite väljatöötamisel, et toetada ülemaailmselt jätkusuutlikku küberkaitse-alast majanduslikku struktuuri, mis toetaks nii elektroonilist kaubandust kui ka turvalisust," sõnas ta.

Pärnamäe sõnul mõjutab Eesti ja Saksamaa kübervaldkonna koostöölepe tulevikus nii mõlema riigi ettevõtlust kui majandust tervikuna, aidates seeläbi kaasa Euroopa ja maailma küberturvalisuse jõulisele arengule, sest nii Eesti kui ka Saksamaa on sektoris olulisteks teenäitajateks.

Saldern sõnas, et Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster ühendab endas laialdast oskusteavet küberkaitse valdkonnaga seotust ja seeläbi on hea üksteise kogemustest ja teadmistest õppida. "Tänu kõrgetasemelisele tehnoloogilisele arengule võib Eestit pidada eeskujuks digitaalsete muutuste ja küberkaitse valdkonna edendamises. Selle tõestuseks on ka näiteks Eesti roll Euroopa Liidu eesistujana ja NATO küberkaitsekoostöö keskuse tegevuste eestvedajana," märkis ta.

Ta lisas, et klastrite-vaheline infovahetus on kasulik mõlema riigi kübervaldkonna ettevõtluse arenguks, võimaldades ideid kiiremini ja kvaliteetselt ellu viia.

Laadimine...Laadimine...