EL-i haridusülevaate kohaselt toimib Eesti koolisüsteem hästi

Täna Tallinnas tutvustatud Euroopa Liidu hariduse ja koolituse valdkonna 2017. aasta ülevaate kohaselt on Eestil hästi toimiv koolisüsteem.

Pilt: Scanpix
Haridus

EL-i haridusülevaate kohaselt toimib Eesti koolisüsteem hästi

Täna Tallinnas tutvustatud Euroopa Liidu hariduse ja koolituse valdkonna 2017. aasta ülevaate kohaselt on Eestil hästi toimiv koolisüsteem.

Eesti hariduses on kehvade tulemuste osakaal madal ja sotsiaalmajandusliku seisundi mõju õpitulemustele on vähene, märgitakse raportis, vahendas BNS.

Kui Euroopa Liidus keskmiselt sai PISA uuringus alla 2. taseme tulemuse funktisonaalses lugemisoskuses, matemaatilises kirjaoskuses ja loodusteaduslikus kirjaoskuses vastavalt 19,7; 22,2 ja 20,6 protsenti õpilastest, siis Eestis olid vastavad näitajad 10,6; 11,2 ja 8,8 protsenti.

Kolmanda taseme hariduse omandanute määr on Eestis kõrge ja kasvab, ent soolised erinevused püsivad, öeldakse raportis. Mullu oli Eestis kolmanda haridustaseme ehk kõrgharidusega 30-34-aastaste vanuserühmas 45,4 protsenti, EL-is keskmiselt 39,1 protsenti.

Eestis tekitab jätkuvalt ka muret haridussüsteemist varakult lahkunute osakaal ning selgelt tuleb esile sooline ja geograafiline ebavõrdsus.

Alushariduses ja lastehoius osalemise määr jääb Eestis alla Euroopa Liidu keskmise - kui EL-is on see 94,8 protsenti, siis Eestis oli mullu 91,6 protsenti.

Õpetajaameti populariseerimiseks ja vananevat õpetajaskonda silmas pidades on õpetajate palgad märkimisväärselt tõusnud ja jätkavad tõusu, märgitakse Euroopa Komisjoni ning Eesti haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud raportis.

Ülikoolide rahastamise mudel vaadati üle, pidades silmas vahendite stabiilsust ja õpingute lõpetamist nominaalajaga, tõdetakse raportis.

Tööturu ja oskuste uuringutega püütakse prognoosida tulevikusuundumusi ning muuta haridus- ja koolitussüsteemi selliselt, et see toetaks majanduskeskkonna muudatusi, seisab raporti kokkuvõttes.

Laadimine...Laadimine...