6 kommentaari

Aadam Nui

Vasta kommentaarile

Niipalju kui mina keskerakonna valijaid tunnen, on nad kõik vaimselt vähearenenud, puuduliku mõtlemisvõimega. Just sellised lähevad kergesti vene eriteenistuste eestivastase valeliku ja vaenuliku propaganda õnge ja ja valivadki kremli võimupartei koostööpartnereid Eestis, kes ohustavad Eesti julgeolekut.

beep otsmaaa....

Vasta kommentaarile

yeeee.....nyyd saan mina kah valita

Koluverest

Vasta kommentaarile

Vimastel kohalike valimistel oli avalik kampaania keskerakonna Erich Krigeri esinemise saatel Koluvere Hooldekodu pargis, kus kohalikud keskerakondlased ( Rita Saviir, Linda Pärnpuu, Einar Pärnpuu, Jüri Ott jne) nimekaarte ja kommi jagasid. Oli ikka alatu ja nõme see kampaania küll.

To koluverest postitas:

Sinu nimetatud inimesed nüüd küll Keskerakonda ei kuulu. Vähemalt Keskerakonna leht küll neid ei tea. See artikkel ju puhas Reformierakonna vastane. Aga mis see ajaleht Pealinn muud on, kui Keskerakonna ja Edgari isiklik häälekandja!

HÄBI AUTORILE

Vasta kommentaarile

Kõigepealt peax Lepassalu endale selgex tegema asjaolu, et eesti seadusandluses ja rahvusvahelise õiguses ei existeeri mõistet "teovõimetu" ning selle kasutamine on halvustava tähendusega viidates otseselt diskrimineerivale tegevusele, näitab kasutajate madalat ajupotentsiaali ja empaatiavõime puudumist. Veelgi räigem on artiklis mitmete isikute poolt korduvalt esitatud seisukoht, et teatud isikute teovõime tuleb ära võtta põhjusel, et neid kasutataxe ära. Teovõime piiramine saab toimuda ainult isikute tervislikust seisundist tuleneval põhjusel. Ärakasutamine on põhjustatud VÄIDETAVALT VAIMSELT TERVETE ISIKUTE poolt, mis näitab, et eesti riik ei ole suuteline ja tahteline kaitsma vaimselt vähem võimekat inimest vaimselt võimeka inimese eest. Kuritarvitus viiaxe seega läbi teadlikult ja tahtlikult terve mõistusega inimeste poolt, kuid karistada eesti riigis saavad vähem võimekad isikud teovõime piiramise kaudu. Igasugune piirang on haldustõkend ning rahvusvahelise õiguse kohaselt kasutatav karistuvahendina. Seega eesti riigi ja ametiasutuste haldussuutmatuse ja erakondade ebaeetilise tegevuse tõttu karistataxe eesti riigis vähem võimekaid inimesi. Üsna absurdne, et karistada saavad isikud, keda kuritarvitataxe, mitte isikud, kes kuritarvitavad oma huvides teisi isikuid.
Protsent vaimsete häiretega inimestest ei ole ja ei hakka kunagi olema nii suur, et ohustax valimistulemusi.
Nii ÜRO Inimõiguste deklaratsiooni, Euroopa Inimõiguste ja põhivabaduste deklaratsiooni ja ÜRO Puuetega inimeste õiguste deklaratsiooni kohaselt on valimisõigus elementaarne inimõigus demokraatlikus õigusriigis. Eesti riik käesoleval ajal rikub inimõigusi ning antud artikkel on eriti räige näide eesti riigis rakendatavast tegelikkusest inimõiguste mittetagamisel.

velkin

Vasta kommentaarile

hullumaja juhtimine ongi jõukohane ainult hulludele - nad mõistavad üksteist ja saavad teineteisest aru...

Laadimine...Laadimine...