Lasteaiad ja koolid saavad kasutada kiusamist ennetavat metoodikat

Lasteaedadel ja koolidel taas võimalik liituda lastekaitse liidu projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ ning võtta seeläbi kasutusele tõenduspõhine ja rohkelt kasutatav kiusamist ennetav metoodika "Kiusamisest vabaks!“.

Pilt: Scanpix

Lasteaiad ja koolid saavad kasutada kiusamist ennetavat metoodikat

Lasteaedadel ja koolidel taas võimalik liituda lastekaitse liidu projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ ning võtta seeläbi kasutusele tõenduspõhine ja rohkelt kasutatav kiusamist ennetav metoodika "Kiusamisest vabaks!“.

Metoodikaga liitumiseks tuleb hiljemalt 8. aprilliks saata sooviavaldus aadressile koolitused@lastekaitseliit.ee , teatas lastekaitse liit kolmapäeval BNS-ile. Avalduses tuleb teatada liitumist sooviva lasteaia või kooli nimi ning liituda soovivate rühmade või klasside arv.

Kui liitumine on kinnitatud, saab lasteaia või kooli meeskond võimaluse läbida kahepäevane põhi- ja ühepäevane jätkukoolitus. Lasteaedadest oodatakse koolitusele rühma meeskonda, koolidest on aga oodatud liituvate klasside õpetajad ja kooli juhtkonna esindaja. Iga koolitusel osalev meeskond saab endale metoodilised materjalid, mis aitavad õpetajal luua austavat, julget, sallivat ja hoolivat rühma- või klassikeskkonda. Koolide koolitused toimuvad juunis ja oktoobris, lasteaedade koolitused toimuvad alates septembrist.

Liidu teatel on "Kiusamisest vabaks!" ainuke Eesti lasteaedades kasutatav kiusamist ennetav metoodika ja praeguseks on metoodikaga liitunud juba kaks kolmandikku lasteaedadest ning 81 kooli.

Laadimine...Laadimine...