Mailis Reps: riigikohtu otsus piirab laste võimalust valida omale sobiv kool

"Paljud lapsed käivad teise omavalistuse koolis kindlatel põhjustel, näiteks erivajaduste ja tugiteenuste olemasolu tõttu, samuti vahetatakse koole ka koolikiusamise tõttu või soovitakse teise õppesuunaga kooli. Selle kohtulahendiga kaob naaberomavalitsuse huvi vastu võtta teises omavalitsuses elavat last," rääkis haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Riigikohtus otsus paneb riigile kohustuse hüvitada omavalitsustele tegevuskulud, kui laps õpib teise omavalitsuse koolis.

Pilt: Scanpix
Haridus

Mailis Reps: riigikohtu otsus piirab laste võimalust valida omale sobiv kool

"Paljud lapsed käivad teise omavalistuse koolis kindlatel põhjustel, näiteks erivajaduste ja tugiteenuste olemasolu tõttu, samuti vahetatakse koole ka koolikiusamise tõttu või soovitakse teise õppesuunaga kooli. Selle kohtulahendiga kaob naaberomavalitsuse huvi vastu võtta teises omavalitsuses elavat last," rääkis haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Riigikohtus otsus paneb riigile kohustuse hüvitada omavalitsustele tegevuskulud, kui laps õpib teise omavalitsuse koolis.

Haridus- ja teadusministeerium on hämmingus riigikohtu otsusega, mis pani riigile kohustuse hüvitada omavalitsustele tegevuskulud, kui laps õpib teise omavalistuse koolis, vahendas BNS.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul piirab ja kitsendab tänane otsus kõige enam just laste võimalusi valida sobiv kool, kui see asub teises omavalitsuses. "Paljud lapsed käivad teise omavalistuse koolis kindlatel põhjustel, näiteks erivajaduste ja tugiteenuste olemasolu tõttu, samuti vahetatakse koole ka koolikiusamise tõttu või soovitakse teise õppesuunaga kooli. Selle kohtulahendiga kaob naaberomavalitsuse huvi vastu võtta teises omavalitsuses elavat last. Selle kohtulahendiga võib tekkida olukord, kus teine omavalitsus keeldub lapse vastuvõtmisest, sest temaga kaasnevaid kulusid enam ei kompenseerita. Selle valguses jääksid valikuvõimalused lastele tulevikus kättesaamatuks. Kõige enam kannatabki kahjuks just laps ja lapsevanem," selgitas Reps.

Ministeerium austab kohtulahendit ja analüüsib selle koostöös riigikogu ning teiste parimate ekspertidega läbi, kuidas vajadusel teha seadusemuudatusi ning olulisi muutusi kogu hariduse rahastamisel.

Riigikohtu hinnangul on põhiseadusega vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) säte, mis kohustab omavalitsust hüvitama teisele omavalitsusele kulud, mis on seotud õpilase käimisega naaberomavalitsuse koolis.

Ebakõla kooliseaduses tõi esile Jõelähtme vald, märkides, et PGS-i järgi on kohaliku omavalitsuse kohustus kanda kulud, mis on seotud teise kohaliku omavalitsuse munitsipaalkoolis õppivate õpilastega, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub esimesena nimetatud kohaliku omavalitsuse territooriumil. "Sellega on kohalikule omavalitsusele pandud riiklik ülesanne, mille täitmiseks vajalik raha peab põhiseaduse kohaselt tulema riigieelarvest, kuid kõnealuse kulutuste riigieelarvest katmiseks vajalik regulatsioon puudub," märkis Jõelähtme vald.

Riigikohus otsustaski neljapäeval Jõelähtme valla taotluse rahuldada ning tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohalikule omavalitsusele PGS-is pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest, kui kohaliku omavalitsuse üksus on taganud kõigile oma rahvastikuregistri järgsetele elanikele võimaluse õppida oma munitsipaalkoolis.

Laadimine...Laadimine...