Ministeerium ei lubanud Harjumaal täiendavalt kolme karu küttida

Harjumaa jahimehed ei saanud luba kolme täiendava karu küttimiseks, sest keskkonnaagentuur (KAUR) ja keskkonnaministeerium pidasid jahimeeste väiteid karude suure arvu kohta paljasõnaliseks.

Pilt: Scanpix

Ministeerium ei lubanud Harjumaal täiendavalt kolme karu küttida

Harjumaa jahimehed ei saanud luba kolme täiendava karu küttimiseks, sest keskkonnaagentuur (KAUR) ja keskkonnaministeerium pidasid jahimeeste väiteid karude suure arvu kohta paljasõnaliseks.

Harjumaa jahimehed küsisid KAUR-ile ja ministeeriumile saadetud kirjas käimasoleval hooajal kolme täiendava karu küttimise luba, soovides nii lubatud kuue karu asemel küttida üheksa looma. Nad põhjendasid enda soovi väitega, et Harjumaal, eriti Tallinna lähedastes piirkondades, on pruunkarude arvukus liialt suur ja seda tuleks konfliktide vältimiseks vähendama.

Ministeeriumi kinnitusel on aga Harjumaa karude asustustihedus märksa madalam, kui mitmes teises karuga asustatud maakonnas.

"Samuti on kahel viimasel aastal olnud küttimissurve suurem populatsiooni potentsiaalsest juurdekasvumäärast eesmärgiga arvukust alandada," seisab ministeeriumi osakonnajuhataja Taimo Aasma vastuskirjas Harjumaa jahimeestele. Aasma märgib, et augusti seisuga on Harjumaal olnud vaid kaks karu tekitatud kahjustusjuhtumit ja ta palun tuua välja need konkreetsed jahipiirkonnad, kus karude arvukus on liiga kõrge ja ületanud inimtaluvuse piiri ning kuidas see väljendub.

Aasma toonitab, et karu on Euroopa Liidu Loodusdirektiivi 4. lisa liik, keda võib vaid erandkorras küttida kahjustuspiirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil ja jahimeeste esitatud üldine teave, et karusid on liiga palju, ei saa olla olemasoleva limiidi suurendamise aluseks.

Praeguseks on Harjumaa kütid lasknud kõik lubatud kuus karu.

Eestis tohib karusid küttida 1. augustist oktoobri lõpuni.

Laadimine...Laadimine...