Ratastooli ligipääs avalikus ruumis on võtmeküsimus

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on puuetega inimeste jaoks võtmeküsimus ligipääsetavus avalikus ruumis.

Pilt: Scanpix

Ratastooli ligipääs avalikus ruumis on võtmeküsimus

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on puuetega inimeste jaoks võtmeküsimus ligipääsetavus avalikus ruumis.

Sepperi kohtumisel Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Anneli Habichti ja Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimehe ning riigikogu liikme Monika Haukanõmmega arutati mitmeid puuetega inimeste seisukohalt olulisi küsimusi, edastas võrdõigusvoliniku pressiesindaja BNS-ile. 

"Võtmeküsimus, mille lahendamise suunas tuleb tööd teha on ligipääsetavus. Ligipääsetavus avalikule ruumile – linnaruumile ja töökohtadele – füüsilises mõttes selleks, et puudega inimesed saaksid liikuda võimalikult iseseisvalt ning osaleda tööturul ja sotsiaalses elus. Kuid ka informatsiooni ligipääsetavus," tõdes võrdõigusvolinik.

"Oluline on see, et nii riik kui ka erasektor võtaks puuetega inimestele liikumisvabaduse võimaldamise oma prioriteediks," märkis Sepper.

Üheks aruteluteemaks oli Eestis ratifitseeritud ÜRO puuetega inimeste konventsiooni laiem rakendamine. Eelkõige keskenduti sellele, millised sammud on Eestis vajalikud ÜRO puuetega inimeste konventsiooni järgimiseks ning milliseid kohustusi paneb konventsioon riigile.

Lisaks räägiti sellest, kuidas erineva puudeliigiga inimesed saaksid neile vajalikku informatsiooni ning arutati koostööd puuetega inimeste diskrimineerimise juhtumite ülesleidmisel ja puuetega inimeste julgustamisel pöörduda oma probleemidega voliniku poole.

Laadimine...Laadimine...