Tallinn korraldab nutikate tulevikulinnade kongressi

Tallinnas toimub 25.-27. jaanuarini Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsiatsiooni INTA 38. ülemaailmne kongress, kus linnastumise ja linnade arenguga tegelevad eksperdid tutvustavad nutikate tulevikulinnade erinevaid arengustrateegiaid.

Tallinn korraldab nutikate tulevikulinnade kongressi

Tallinnas toimub 25.-27. jaanuarini Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsiatsiooni INTA 38. ülemaailmne kongress, kus linnastumise ja linnade arenguga tegelevad eksperdid tutvustavad nutikate tulevikulinnade erinevaid arengustrateegiaid.

Kongress pealkirjaga "Nutikad tulevikulinnad. Territoriaalne, sotsiaalne ja tehnoloogiline innovatsioon" toob Eestisse üle saja oma valdkonna tippspetsialisti ligi 25 riigist. Külalisi on oodata Ladina-Ameerikast, Aafrikast, Euroopast ja Aasiast. Kahe ja poole päeva jooksul räägitakse tipptehnoloogia mõjust linnade jätkusuutlikkusele, koosloovast linnast  ja erinevate juhtimistasandite koostööst linnastute arendamisel.

Tänasel linnavalitsuse istungi järgsel pressikonverentsil selgitas Tallinna abilinnapea Taavi Aas eeloleval nädalavahetusel algavat kongressi sisse juhatades, et erinevates maailmajagudes toob linnastumine kaasa erinevaid väljakutseid ja lahendusi ning Tallinna kongressi peamiseks eesmärgiks on need lahendused kokku võtta ühtseks "nutika linna mõtteviisiks".

"See aitaks tulevikus linnade ees seisvaid probleeme lahendada, sest tänased planeerimis- ja poliitikavahendid ei ole enam piisavalt efektiivsed, et uue olukorraga parimal moel toime tulla," täpsustas Aas. "Metropolide areng vajab innovaatilist regioonide, sihtgruppide ja institutsioonide vahelist suhtlust nii horisontaalsel kui vertikaalsel tasandil, sest nõrk või ebakohane linnastu juhtimine on takistusteks jätkusuutlikule arengule."

Kongressi avasündmuseks on INTA pühapäeval Tallinna Raekojas toimuv Ülemaailmne Linnaarengu Nõukoda, kus poliitikud, ettevõtjad ja eksperdid üle maailma diskuteerivad tänaste linnaarengu väljakutsete teemal. Kongressi põhiprogramm algab 26. jaanuari hommikul kohtkülastustega tutvumaks Tallinnas ja Eestis rakendatud ja väljatöötatud e-teenuste, linnaplaneerimise ja transpordilahendustega.

Külastatakse Ülemiste Smart City’t, Tehnopoli ja tehakse proovisõit Tallinna uue trammiga. Järgnevad plenaardiskussioonid ja arutelud töörühmades, mis annavad võimaluse paljudele esinejatele erinevatest maailma riikidest oma kogemusi jagada ja muljeid vahetada.

Tallinna jaoks on see eelkõige võimalus tutvustada linna nutikaid lahendusi ja kodanikele pakutavaid e-teenuseid ning rääkida nende mõjust linna arengule ja linnaruumi planeerimisele. Üks töörühmadest, kas metropol saab olla nutikas, toob ühe laua taha Tallinna, Riia ja Helsingi esindajad, et arutada nutikate lahenduste kasutamise ja rakendatavuse üle siinses piirkonnas.

Lisaks oma kogemuse jagamisele annab kongress tervikuna kohalikele juhtidele ja spetsialistidele erakordse võimaluse vahetult osa saada rahvusvaheliselt väga tuntud ja tunnustatud linnade innovatsioonialasest kogemusest.

INTA on 1976. aastal loodud mittetulundusorganisatsioon, mis ühendab erinevaid linnade arengusse puutuvaid osapooli, sealhulgas nii riigi kui kohalike omavalitsuste poliitikuid, ettevõtjaid, arhitekte ja teadusasutusi. Organisatsioonil on liikmeid üle 3200 kokku sajast riigist. Tallinn on Linnavolikogu otsuse kohaselt INTA liige alates 1999. aastast, alates 2014. aasta kevade algusest on Tallinna linnapea Edgar Savisaar INTA asepresident.

 

Laadimine...Laadimine...