Tuuli Stewart: Eestil puuduvad oskused vähemuste kaasamiseks

Teadur Tuuli Stewart tõdes 20 oktoobri Tallinna TV saates "Mõtleme taas", et Eestis istub täna trellide taga 2700 inimest, neist 2500 on noored ja elujõulised mehed. "Neist enamus naaseb varem või hiljem ühiskonda, hakkab seisma töötukassa ukse taga, otsima leivapätsi ja oma kohta elus. See on meie kõigi probleem."

Pilt: Scanpix

Tuuli Stewart: Eestil puuduvad oskused vähemuste kaasamiseks

Teadur Tuuli Stewart tõdes 20 oktoobri Tallinna TV saates "Mõtleme taas", et Eestis istub täna trellide taga 2700 inimest, neist 2500 on noored ja elujõulised mehed. "Neist enamus naaseb varem või hiljem ühiskonda, hakkab seisma töötukassa ukse taga, otsima leivapätsi ja oma kohta elus. See on meie kõigi probleem."

Stewart möönis, et kui me täna ei suuda ühiskonda sobitada meie oma nn plekiga õunu ehk inimesi, kes on meie eksinud, kuid siiski meie vennad, pojad võiisad, kust võtame julguse ja oskuse hoopis teistsuguste marjade ehk pagulastega tegelema hakata. "Selleks, et ühiskonnas hästi hakkama saada, eeldame, et inimesel on mingisugune haridus, tööoskused, aga ka harjumus ennast harida ja tööd teha. Nii enamike vangide puhul vabanemisel, tekib ka immigrantide juures vajadus tugiisiku järgi. Kahjuks ei ole tugiisiku teenust täna kõigile meie abi vajavatele vangidelegi pakkuda."

Teadur nentis, et täna on meile antud veel võimalus proovida hakkama saada oma inimestega, enne kui tuhanded võõrad on ukse taga.

Stewart rääkis, et on Eesti läbi viinud uuringu, milles osales enam kui 600 vangi ja hulk vangidega tegelevaid inimesi. Uuringust selgus, et tööga hõivatud vange on meil umbes 3%. Neist enamik on Harku vangla naisvangid, kes tegelevad põhiliselt õmblemisega. Tööks nimetatakse vanglas aga ka oma pesu kokku lappimist, supi tõstmist postist kaussi, põranda pühkimist jms, mida teeme kodus iseenesest mõistetavalt.

Reeglina saab vang oma teenistusest kätte 20%, kuna tema karistuse juurde kuuluvad ka kohtukulude, riigilõivude, alimentide jmt tasumine. Näiteks teenib Viru vangla kinnipeetav kuus kätte umbes 70 senti.

Justiitsministeeriumi kodulehelt saame teada, et kõik vangid, kes pole alla 18- aastased, üle 63-aastased ega invaliidid, töötavad. Vangide tööhõivet juhib ja valvab AS Vanglatööstus. Stewart selgitusest nähtub, et antud äriettevõte on kriminaalne raha ja kogu rehabilitatsiooni idee lagastaja. "Kui AS Vanglatööstus oleks tavaline äriettevõte, oleks see juba ammu suletud ja selle juhid vastutusele võetud. Esiteks, peab äriettevõte toimetama alal, mille ta on endale võtnud, teiseks, tootma kasumit. AS-i kodulehelt näeme, et fondide ja eurorahade arvel elava ettevõtte kahjum oli 370 000 eurot. AS töötajate palk ja juhatuse liikmete hüvitised on aga vaatamata läbikukkumisele ilusad."

Stewart lisas, et erinevate väljaannete andmetel kulutab riik ühele vangile kuus 1300 - 1600 eurot. sellest 95% kulub aga hoonetele, turvasüsteemidele, töötajate töötasudel ja koolitustele. "Tänane olukord näitab, et ka õiguskantsleril või riigikontrolöril pole võimu seda olukorda muuta. Kui ametnikel pole võimu, on kaks võimalust - kas võtame rahvana ise võimu ja näitame, et Eesti on meie riik või toimetame AS-ide juhatamise all ja kirjutame europrojekte. Kahtlustan, et sama skeem võib muutuda harjumuseks ja normiks ka immigrantide puhul."

Laadimine...Laadimine...