ÜKS KÜSIMUS: Kas Tallinn peaks pagulasi aitama?

Ajakirjanduses on väidetud, et sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse on palunud Tallinnalt abi 80 pagulase paigutamiseks linna. Kas Tallinn peaks leidma võimaluse need pagulased vastu võtta ja neid ka edaspidi abistama?

Pilt: Scanpix

ÜKS KÜSIMUS: Kas Tallinn peaks pagulasi aitama? (6)

Ajakirjanduses on väidetud, et sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse on palunud Tallinnalt abi 80 pagulase paigutamiseks linna. Kas Tallinn peaks leidma võimaluse need pagulased vastu võtta ja neid ka edaspidi abistama?

Vadim Belobrovtsev, abilinnapea


Tallinn ei pea 80 pagulast oma territooriumile paigutama ja sotsiaalministeeriumi asekantslerilt sellist palvet pole meile ka tulnud. Tegelikult on riik otsustanud 2019. a võtta kogu Eestisse, mitte ainult Tallinna linna, 80 kaitset vajavat pagulast. Riik küsis meilt, kas Tallinn on valmis nagu varemgi osalema pagulaste vastuvõtmises, ja meie vastasime, et Tallinn toetab riigi senist seisukohta paigutada pagulasi laiali üle kogu riigi. Tallinn ei ole nõus vastu võtma kõiki Eestisse saabuvaid pagulasi või ka valdavat osa neist. Iga vastu võetava konkreetse pagulase puhul oleme aga valmis riigiga loomulikult suhtlema, nii nagu see on ka seni olnud. Seda, kui palju on Tallinn valmis pagulasi vastu võtma, kokku lepitud ei ole. Kui pagulane saab Tallinnas elamise loa, siis on tal nagu teistelgi tallinlastel seadusest tulenevad õigused saada toetusi. Tallinn ei pea ja ei saagi siin teha mingit omaloomingut. Riik on määranud igale pagulasele ka tugiisiku, kes aitab tal võimalike probleemidega toime tulla.

 

Mart Kallas, linnavolikogu EKRE fraktsiooni liige


Ma arvan, et pigem ei peaks Tallinn neid 80 pagulast oma territooriumile paigutama, kuid teatud tingimustel võiks see kõne alla tulla. Vastuvõtmine peab olema kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega, ja kui omavalitsus näeb, et tal on sein vastas, peab ta saama pagulaste vastuvõtmisele öelda kindla ei. Omavalitsusel peaks olema ka õigus kontrollida, kes tuleb tema territooriumile elama. See ei ole õige, kui riik lihtsalt suunab  siseministeeriumi spetsialisti välja valitud pagulased omavalitsuse kukile ja omavalitsus peab hakkama siis nende probleemidega tegelema. See ei ole ainult Tallinna, vaid ka teiste omavalitsuste probleem. Meie ei ole pagulaste traagikas süüdi ja seetõttu ei näe ma põhjust, miks peaksime neid peale majutamise veel kuidagi abistama. Meie ei ole Süüriat pommitanud.

6 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...