USA VALITSUSE KLIIMARAPORT: Kliimamuutused on tõelised ja meie oleme nende tekkes süüdi

"Praegune emissioonimäär - ligi 10 miljonit tonni süsinikku aastas, näitab, et sellele sajandile pole kliimaanaloogi viimase 50 miljoni aasta jooksul," kirjutavad USA riikliku kliimaraporti koostajad, kelle sõnul ei ole meie planeet alates dinosauruste ajast midagi sellist kogenud. "Mitmed tõestusmaterjalid näitavad, et on äärmiselt tõenäoline, et inimtegevuse mõju on 20. sajandi keskpaigast alates toimunud kliimasoojenemise peamine põhjus."

Pilt: Scanpix

USA VALITSUSE KLIIMARAPORT: Kliimamuutused on tõelised ja meie oleme nende tekkes süüdi (1)

"Praegune emissioonimäär - ligi 10 miljonit tonni süsinikku aastas, näitab, et sellele sajandile pole kliimaanaloogi viimase 50 miljoni aasta jooksul," kirjutavad USA riikliku kliimaraporti koostajad, kelle sõnul ei ole meie planeet alates dinosauruste ajast midagi sellist kogenud. "Mitmed tõestusmaterjalid näitavad, et on äärmiselt tõenäoline, et inimtegevuse mõju on 20. sajandi keskpaigast alates toimunud kliimasoojenemise peamine põhjus."

Kuigi kliimamuutust ja selle tagajärgi käsitlev teaduslik informatsioon on peale president Donald Trumpi võimule saamist mitme riikliku asutuse kodulehelt kadunud, jätkavad mitmed agentuurid, nagu NASA oma tööd nende nähtuste uurimisel. Värskelt avaldatud USA neljas riiklik kliimahinnang avaldab tõe inimtegevuse mõjust kliimale tsensuuri kartmata, kirjutab ArsTechnica.

Raporti põhijäreldus oli, et kliimamuutused on nähtavad kõikjal meie ümber ja nende peamine tekkepõhjus on inimtegevus. "Mitmed tõestusmaterjalid näitavad, et on äärmiselt tõenäoline, et inimtegevuse mõju on 20. sajandi keskpaigast alates toimunud kliimasoojenemise peamine põhjus," kirjutavad raporti autorid. "Viimase sajandi jooksul ei ole leitud mingeid veenvaid seletusi, mis seda ümber lükata suudaksid."Raporti kohaselt on inimtegevus süüdi temperatuuri tõusus 0,6-0,8 kraadi võrra (Celsiuse skaalal) perioodil 1951-2010.

Raportis võetakse kokku ka ekstreemsetes ilmastikunähtustes toimunud muudatused. Kuumalained ja intensiivsed vihmahood on toimunud peaagu kõikjal, kuid tornaadode esinemistrendid on vel ebaselged. Maastikupõlengute ja nende seose kohta ilmastikumuutustega ütlevad teadlased, et nende esinemine Ameerika Ühendriikides ja Alaskal on alates 1980ndatest märgatavalt tõusnud, ning esinemissagedus kasvab tulevikus kliimasoojenemise tõttu veelgi.

Kliimamuutustega võitlemine ei ole teadlaste hinnangul aga lihtsamaks muutunud - kuigi teadus teeb pidevalt edusamme on poliitikute ja ühiskonna suhtumine muutunud ükskõiksemaks.

Kuigi raport otseselt kliimapoliitikasse ei süübi, nenditakse seal, et praegused emissioonide vähendamise lubadused ei ole kaugeltki piisavad, et peatada globaalne soojenemine vaid 2 kraadi juures. "Praegune emissioonimäär - ligi 10 miljonit tonni süsinikku aastas, näitab, et sellele sajandile pole kliimaanaloogi viimase 50 miljoni aasta jooksul," kirjutavad nad. Teisisõnu - meie planeet pole midagi sellist kunagi enne näinud, tõenäoliselt alates dinosauruste ajast.

Ennustatav kliimasoojenemine perioodil 2000 kuni 2100 on kõrgeimate emissioonidega stsenaariumi kohaselt 2.6 kuni 4.8 kraadi, kuid teadlased nendivad, et Maa kliima tundlikkus kasvuhoonegaasidele ei ole veel päris kindel. Seega on täiesti võimalik ka, et kliima soojeneb ennustustest palju enam.

Raport ütleb, et suurem osa ebaselgusest keerleb meie emissioonide tulevikutrajektoori ümber. "Globaalne kliima jätkab muutumist nii sellel sajandil kui ka edaspidi. Kliimamuutuste magnituud peale paari aastakümmet sõltub suuresti globaalselt emiteeritavatest kasvuhoonegaasidest ja Maa kliima tundlikkusest."

Raportist kumab selgelt läbi seisukoht, et kliimamuutused on põhjustatud inimtegevusest, mitte looduse loomulikust ringlusest.
Raport valmis koostöös NOAA, NASA, Energiaministeeriumi, Looduskaitseagentuuri ja USA globaalsete muutuste uurimisprogrammi vahel. Raporti koostasid vabatahtlikult USA kliimateadlased, kes tegid kogutud andmetest kergesti mõistetavad ja ka tavainimestele loetavad järeldused kliimamuutuste põhjuste ja tagajärgede kohta.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...