Vandalism on Nõmme kukrust viinud tuhandeid eurosid

"Viimase aasta jooksul on ette tulnud mitmeid leebemaid ja karmimaid vandalismitegusid, mis on linnaosa taskust viinud tuhandeid eurosid," nendib linnaosavanema asetäitja Risto Kask.

Pilt: Nõmme LOV

Vandalism on Nõmme kukrust viinud tuhandeid eurosid (2)

Risto Kask, Nõmme linnaosa vanema asetäitja

"Viimase aasta jooksul on ette tulnud mitmeid leebemaid ja karmimaid vandalismitegusid, mis on linnaosa taskust viinud tuhandeid eurosid," nendib linnaosavanema asetäitja Risto Kask.

Mäletan veel hästi, kui möödunud aasta keskpaigas uuris üks ajakirjanik vandalismi ja varguste kohta Nõmme linnaosas. Sel hetkel ei olnud väga palju öelda, kuna linnale kuuluva vara osas märkimisväärseid pahategusid toime pandud ei oldud. Esinesid mõned üksikud juhtumid, kus oli midagi väiksemat ära lõhutud, mõnele seinale soditud või toodud tänavanurgale vana diivan, kuid need olid tavapäraseks osaks linnaosa igapäevatööst. Olukord tundus olevat suhteliselt hea.

Nüüd, aasta hiljem, enam vandalismi sama optimistlikult suhtuda ei saa. Viimase aasta jooksul on ette tulnud mitmeid leebemaid ja karmimaid vandalismitegusid, mis on linnaosa taskust viinud tuhandeid eurosid.

Aasta alguses lükati pikali ja rüüstati Rännaku pst 1 juures olev küüditatute mälestusmärk. Mälestusmärk õnnestus linnaosa töötajatel püsti tõsta ning piirkond heakorrastada. Õnneks püsivaid kahjustusi ei tekitatud. Mõni aeg hiljem saime teate Viljandi mnt piirkonnast, kus oli pikali lükatud teinegi mälestusmärk. Seekord oli tegemist Teises maailmasõjas hukkunute auks püstitatud mälestusmärgiga. Ka 2014. aasta lõpus oli nendega muret, kui mälestusmärke punase värviga soditi.

Viimase aasta jooksul oleme kindlaks teinud umbes 500 tänavasildi kadumise. See info ei ole lõplik, kuna mõnes asumis meil seire siltide osas veel käib. Teooriaid siltide kadumise osas on olnud mitmeid, mõned on ehk kaduma läinud piirdeaedade korrastamisega, kuid kindlasti on nii mõnigi silt leidnud tee ka metallikokkuostu. Ilmselt tekitab sellise arvu siltide kadumine küsimusi meile kõigile. Kadunud siltide asendamine on linnaosale maksma läinud 3500 eurot.

Varakevadel leidsid linnaosa spetsialistid prügihunnikud Pääsküla rabametsast ning Männiku endise sõjaväeosa territooriumilt. Prügihunnikutest leidsime otsesed viited prahi metsa toonud isikutele. Üks ettevõte oli prahi jäätmejaama toomise asemel metsa visanud ning ajas selle autojuhi kaela, väidetavalt ei teadnud ettevõtte juhtkond sellest midagi. Lõpuks viis ettevõte prahi minema ning rahalist täiendavat väljaminekut linnale ei kaasnenud, küll aga pidi ettevõtja arvestama väikese rahatrahviga. Viimase aasta jooksul  on prahihunnikute likvideerimiseks kulunud 20 000 eurot.

Selle aasta teises kvartalis pandi toime mitmed lõhkumised. Pääsküla rabaradadel lõhuti kaks infotahvlit. Infotahvlite jalad saeti läbi ning tahvlid lükati pikali. Vähemalt kahel korral on lõhutud rabatorni ning sealt ära viidud põrandalaudu. Rabatorni on veetud ja sealt alla visatud puidust pink, mis kukkumise tagajärjel purunes. Juunikuus lõhuti Männiku järve ujumiskohas vee-ohutuse infotahvel. Puidust konstruktsioon viidi minema. Nõmme turu läheduses Kitsarööpa teel oleval mänguväljakul lükati puitkonstruktsiooniga mängulinnak pikali ning lõhuti ka väljakul olev prügikast. Lõhkumistagajärgede likvideerimine veel käib, kuid tehtud rahaline kahju umbes 700 eurot.

Mõni aeg tagasi sai meedia vahendusel lugeda uuest Harku grillväljakust, mille linnaosavalitsus Nõmme linnaosa ja Harku valla piirile rajas. Kui väljak oli veel valmimisjärgus, viidi sealt minema üks 100kg kaaluv ja maapinda süvistatud väligrill. Kahel korral on grillväljakult varastatud tule kustutamiseks mõeldud kastekannud. Rahaline kahju varguste peale kokku 520 eurot.

Probleeme on olnud ka graffitiga, mis tekib kõige sagedamini Kadaka puiestee viaduktile, Rahumäe viaduktile ning Tähetorni piirkonna bussipeatustele. Hiljuti soditi ka Nõmme silda. Graffiti likvideerimine on maksma läinud ligikaudu 1000 eurot.

Ainuüksi eelmainitud probleemide likvideerimine on linnaosal viimase aasta jooksul kulunud 26 000 eurot. Siia lisanduvad veel mitmed väiksemad prügistamised ja sodimised. Olgem tähelepanelikud ja andkem sellistest pahategudest ikka teada. Asjalikud vihjed on nii mõnelgi korral aidanud kaasa pahategija tabamisele ja karistamisele. Lõppkokkuvõttes kulutavad vandalistid meie kõigi raha.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...