Vigala vallavanem: Vabariigi valimiskomisjon tootis Taavi Rõivasele e-hääli juurde

Vigala vallavanema Priit Kärsna sõnul on keeruline klappima saada piirkondlike valimiskomisjonide hääletustulemusi nende tulemustega, mida esitleb vabariigi valimiskomisjon. Tulemustes ilmneb 2744 hääleline vahe, mida on keeruline põhjendada ka vabariigi valimiskomisjoni äsjaste selgitustega, et Kärsna poolt ootamatult "leitud" häälte näol olevat tegemist välismaal alaliselt elavate kodanike e-häältega, mida pole aga vabariigi valimiskomisjoni koduleheküljel eraldi välja toodud.

Pilt: Scanpix

Vigala vallavanem: Vabariigi valimiskomisjon tootis Taavi Rõivasele e-hääli juurde (3)

Virkko Lepassalu

Vigala vallavanema Priit Kärsna sõnul on keeruline klappima saada piirkondlike valimiskomisjonide hääletustulemusi nende tulemustega, mida esitleb vabariigi valimiskomisjon. Tulemustes ilmneb 2744 hääleline vahe, mida on keeruline põhjendada ka vabariigi valimiskomisjoni äsjaste selgitustega, et Kärsna poolt ootamatult "leitud" häälte näol olevat tegemist välismaal alaliselt elavate kodanike e-häältega, mida pole aga vabariigi valimiskomisjoni koduleheküljel eraldi välja toodud.

Vallavanem Priit Kärsna, kes ise kuulub Vabaerakond, otsustas n-ö sportlikust huvist paigutada valmisringkondades antud häälte arvud exceli tabelisse ning jõudis üllatavate tulemusteni. Nimelt ei lange kokku need arvud, mida presenteerib hääletustulemusena vabariigi valimiskomisjon, nende arvudega, mida on keskkomisjonile endi kogutud tulemustena edastanud piirkondlikud valimiskomisjonid. Valimistulemus kujuneb teatavasti nii, et valimiskomisjonid annavad oma tulemused, mis liituvad maakonnatulemuseks, edasi ringkonnatulemuseks jne.

Peale vabariigi valimiskomisjoni välja pakutud arvude reastamist Priit Kärsna ja tema kolleegide poolt tabelisse ja võrdlemist kohalike valimiskomisjonide andmetega, tekkis aga segadus. Eri tasandite, vabariigi valimiskomisjoni ja kohaliku tasandi andmed  lihtsalt ei lähe omavahel kokku. Küll klapib aga valimisõiguslike isikute üldarv, mida on välja pakkunud ka vabariigi valimiskomisjon: 899 793.

Kui asi lihtsalt kokku võtta, siis esineb vabariigi valimiskomisjoni andmetel kõikide valimisringkondade peale kokku 2744 häält rohkem, kui on andnud teada n-ö kohalikud valimiskomisjonid. Valimisnimekirjades, sh välismaal, oli vabariigi valimiskomisjoni andmetel kokku 899 793 hääleõiguslikku isikut. Oma õigust hääletada, sh välismaal, kasutas vabariigi valimiskomisjoni andmetel aga 577 910  isikut. N-ö kohalike komisjonide andmetel aga käis hääletamas, sealhulgas e-hääletamas, hoopis teistsugune arv, ehk 575 166 isikut. Sellest tekibki 2744 isikuline vahe.

Kui Priit Kärsna oli oma avastusest ka sotsiaalmeediat teavitanud, saabusid vabariigi valimiskomisjoni koduleheküljele ka komisjoni selgitused. Nimetatud kummaline nn ülejääk, ehk 2744 inimest, on komisjoni väitel nende välismaal alaliselt elavate kodanike e-hääled, mida pole komisjoni koduleheküljel eraldi välja toodud. Vahe tuleneb vabariigi valimiskomisjoni esindaja väitel alaliselt välisriigis elavate e-hääletajate häältest (kelle aadress registri järgi on välisriigis), keda aga ei ole võimalik kajastada Eestis asuvate jaoskondade juures. Nende hääled sisalduvat valimisringkonna e-häälte kogusumma juures.

Priit Kärsna kommenteeris Pealinnale, et "rehnungit" on aga sellest hoolimata keeruline klappima saada. Mingit number ei saa valimiskomisjoni aruannetes, täpselt nagu ka raamatupidamises, kusagile vahepeal "ära kaduda", vaid peab olema selgelt n-ö kas tulu- või kulupoolel.

"See selgitus võib ju õige olla, aga sel juhul on vabariigi valimiskomisjoni koduleheküljel esitatud tabelis ikkagi vead sees," ütles Kärsna. Nimelt pakutakse komisjoni koduleheküljel välismaal elavate, hääletanud isikute arvuks hoopis muud numbrit: 1251 (mitte 2744). Need 1251 on siis arvatud sellesama komisjoni pakutud kõikide hääleõiguslike kodanike arvu sisse, milleks on eelmainitud 899 793 isikut. "See pole korrektne, et osa välismaal elavaid hääletajaid on hääleõiguslike kodanike arvus sees ja osa ei ole," ütles Kärsna.

Kui nüüd tuleb välja, et "ootamatult" on ilmnenud veel 2744 välismaal e-hääletanud isikut, siis järelikult muutub ka valimisnimekirjades olnud isikute arv, mis tähendab, et õige arv oleks 899 793 liita 2744=902 537. Ka on seega vale vabariigi valimiskomisjoni kodulehel pakutud välismaiste hääletanute arv, 1251.

Kärsna esitas ka näite peaministri andmetega (sh e-hääled):

TAAVI RÕIVAS
Rapla 2359
Harju: 13 415
Välisriik 26
Kokku: 15 800
Vabariigi valimiskomisjoni andmetel on ta saanud aga kokku 15 881 häält.

Vahe on seega 81 teadmata päritoluga e-häält.

"Samuti ei selgita vabariigi valimiskomisjoni selgitus juhtumeid, kus kandidaat saab vähem hääli, kui valimisjaoskondade häälte summa," lisas Kärsna. Näiteks kandidaat nr 614 läks vabariigi valimiskomisjonilt kirja 255 häält, valimisjaoskondade häälte summa on aga 256 häält. Samasugune ühehääleline vahe ilmnes ka kandidaadi 616 puhul.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...