Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta astus ametisse

Võrdõigusvolinikuna laupäeval tööd alustanud Liisa-Ly Pakosta seab sihiks inimlikes teemades eri poolte vahel ühisosa otsimise.

Pilt: Scanpix

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta astus ametisse (1)

Võrdõigusvolinikuna laupäeval tööd alustanud Liisa-Ly Pakosta seab sihiks inimlikes teemades eri poolte vahel ühisosa otsimise.

"Praegu on palju sildistamist ja hirme, mõni pelgab noort ema tööle võtta, teisel on hirm naabri nahavärvi pärast. Ühist otsides saame rahulikuma ja võrdõiguslikuma elu Eestis," teatas Pakosta pressiteate vahendusel BNS-ile. Volinikuna seab ta eesmärgiks aidata kõiki, kes kannatavad diskrimineerimise all.

"Kui erivajadustega laste pered saavad abi, lapsevanemad ja puudega inimesed saavad takistusteta ennast teostada, kui töötamiseks ei ole põhjendamatuid vanuselisi piiranguid, kui soolise palgalõhe saab vähemaks – kui üheski neist eesmärkidest saavutan tuntavat edasiminekut, siis on ebavõrdsust selle võrra vähem," selgitas Pakosta viiele aastale seatud sihte.

Ta lisas, et  eesmärk on tegutseda enam ennetavalt ja rääkida kaasa ka seadusloomes, et vältida ebavõrdsust tekitavaid paragrahve. "Üks seadusi, mille muutmiseks ma valitsusele kindlasti ettepaneku teen, on vanemahüvitise seadus. Vanemahüvitise saamine peaks muutuma palju paindlikumaks, nii et see sobiks nii lastevanematele, lastele kui ka tööandjatele," märkis Pakosta.

Liisa Pakosta on kuulunud riigikogu XI ja XII koosseisusu, olnud sotsiaalkomisjoni, kultuurikomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige, olnud inimõiguste kaitse eest seisva Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee liige.

Pakosta on olnud ka vihkamisvastase alliansi liige, esindanud Eesti parlamenti avatud seadusandluse töörühmas, kuulunud riigikogu inimõiguste toetusrühma ja naiste ühendustesse, olnud aastatel 1999-2001 Talllinna linnavalitsuse haridus- ja rahvusküsimuste eest vastutav liige. Pakostal on juhtimiskogemus ka erasektorist ning kodanikuühiskonna organisatsioonidest. 

Ta on seisnud lapsevanemate võrdse kohtlemise eest tööelus, võrdse ligipääsu eest hariduses, teaduses, keeleküsimustes ning kultuuris. 

Pakostal on  magistrikraad Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnast, kus tema uurimistöö teemaks oli lapsevanemluse paradigmade muutumine Eestis. Praegu kirjutab ta doktoritööd teemal Euroopa Liidu energiadirektiivi rakendamise mõjust kultuuriväärtustele sotsiaalse ebavõrdsuse kontekstis.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...