ANALÜÜS: Danske rahapesu oleks takistanud Eesti ametkondade tõhus tegevus

Danskes võimaldati kõrge rahapesuriskiga klientidele pika aja jooksul ja eskaleeruvalt arveldamist läbi oma Eestis asuva filiaali ilma, et kliendid oleksid pidanud ammendavalt selgitama vahendite päritolu, otstarvet ja lõplikke kasusaajaid ning et Eesti finantsüsteemi ärakasutamist oleks takistanud panga koduriigi või Eesti ametkondade tõhus tegevus, selgus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni analüüsist.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

ANALÜÜS: Danske rahapesu oleks takistanud Eesti ametkondade tõhus tegevus (6)

Toimetaja: Moonika Tuul

Danskes võimaldati kõrge rahapesuriskiga klientidele pika aja jooksul ja eskaleeruvalt arveldamist läbi oma Eestis asuva filiaali ilma, et kliendid oleksid pidanud ammendavalt selgitama vahendite päritolu, otstarvet ja lõplikke kasusaajaid ning et Eesti finantsüsteemi ärakasutamist oleks takistanud panga koduriigi või Eesti ametkondade tõhus tegevus, selgus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni analüüsist.

Täna esitati valitsusele Danske panga juhtumist ajendatud analüüs ja ettepanekud rahapesuvastase võitluse tõhustamiseks, mille koostas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon, vahendas BNS.

Aruanne sisaldab finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri raporteid seoses tegevustega Danske juhtumi puhul ning õigusraamistiku, institutsionaalse võimekuse ja kohtupraktika analüüsi. Olulisema osa moodustavad ettepanekud rahapesu tõkestamise edasiseks tõhustamiseks, teatas rahandusministeerium.

Näiteks märgitakse raportis, et Danskes võimaldati kõrge rahapesuriskiga klientidele pika aja jooksul ja eskaleeruvalt arveldamist läbi oma Eestis asuva filiaali ilma, et kliendid oleksid pidanud ammendavalt selgitama vahendite päritolu, otstarvet ja lõplikke kasusaajaid ning et Eesti finantsüsteemi ärakasutamist oleks takistanud panga koduriigi või Eesti ametkondade tõhus tegevus.

Samuti märgitakse valitsuskomisjoni raporti kokkuvõttes, et Danske Banki Eesti filiaali rahapesu lõpetati Eesti ametiasutuste poolt ja seda ennekõike tänu finantsinspektsiooni tegevusele aastatel 2014-2015, kui viidi läbi kohapealne kontroll ja tehti vastav ettekirjutus.

Vara päritolu tõendamine teeks rahapesu keerulisemaks

Komisjon tegi ettepaneku viia rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse puhul sisse pööratud tõendamiskoormuse põhimõtetel põhinev vara käsutamise piiramine ja halduskonfiskeerimise regulatsioon.

Lisaks nähakse ette finantsvaldkonna väärteokaristuste reformi, siseriikliku rahapesualase riskihinnagu metodoloogia täiustamist, täies mahus pangakontode registri käivitamist ning Rahapesu Andmebüroole ja prokuratuurile lisavahendite eraldamist rahapesuga võitlemiseks.

Peame aru saama, miks ja kuidas niivõrd palju kahtlasi tehinguid toimuda sai.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et Danske panga juhtumist on oluline riigina õppida ja esitatud aruanne aitab seda eesmärki täita. "Peame aru saama, miks ja kuidas niivõrd palju kahtlasi tehinguid toimuda sai ning kuidas seda edaspidi ära hoida. Et olla võitluses rahapesuga edukas, peavad meil olema tagatud nii toimivad reeglid kui nendest kinnipidamine ja piisav järelevalve. Valitsuskomisjoni ettepanekud aitavad meid selles osas kindlasti tugevamaks saada," sõnas peaminister.

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul sisalduvad komisjoni aruandes väga praktilised ettepanekud ja tegevused, millega nii lühiajalises kui pikaajalises vaates kohe edasi saab liikuda. "Kuigi Eesti õigusruum ja asutuste võimekus on Danske juhtumist peale oluliselt edasi arenenud, on veel palju teha, et uute rahvusvaheliste riskidega edukalt toime tulla," märkis Tõniste. "Näiteks peame arvestama digilahenduste levikuga, samuti vajaks ülevaatamist rahapesu definitsioon, mis ei toimi võõrriigi mahitatud rahapesu puhul."

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler lisas, et rahapesu tõkestamine on finantsinspektsiooni strateegiliseks prioriteediks ka järgnevail aastail. "Lahendasime Danske asja aastail 2014-2015, hiljem on järgnenud teiste kaasuste edukas käsitlemine. Jätkame finantsjärelevalvena tööd pankade ja teiste turuosaliste riskikontrollidega, et need vastaksid äririskidele," sõnas Kessler. 

Rahapesu katsed jätkuvad

Rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand avaldas lootust, et pöördtõendamist võimaldav eelnõu esimesel võimalusel ka seadusena vastu võetakse.

Meie asi on riskid miinimumini viia.

"Nii kaua kui Eesti on osa rahvusvahelisest finantssüsteemist, jäävad alles ka katsed läbi meie pankade ja finantsasutuste raha pesta. Meie asi on riskid miinimumini viia ja keskenduda eelkõige rahapesu ennetamisele ja tõkestamisele. Pöördtõendamine annaks meie tööriistakasti ühe instrumendi juurde ja mis veel olulisem, mõjuks potentsiaalsetele rahapesijatele olulise heidutusena."

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni ülesanne on koordineerida riikliku riskihinnangu koostamist ja ajakohasena hoidmist, koostada tegevusplaan riskide maandamiseks ja kontrollida selle täitmist ning kujundada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitikat.

Komisjoni esimees on rahandusminister ja aseesimees rahandusministeeriumi kantsler. Komisjoni kuuluvad sidusvaldkondade eest vastutavate ministeeriumide kantslerid, rahapesu andmebüroo, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajad ning teiste asjaomaste ametite ja valitsusasutuste esindajad, kokku on komisjonis 14 liiget.

6 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...