Eesti toetab küberkuritegevuse vastases võitluses õigusabi tõhustamist

Justiitsministeerium teeb neljapäeval valitsusele ettepaneku toetada küberkuritegevuse vastases võitluses õigusabi menetliuste tõhustamist rahvusvahelises koostöös.

Pilt: Pixabay

Eesti toetab küberkuritegevuse vastases võitluses õigusabi tõhustamist (1)

Toimetaja: Meelis Piller

Justiitsministeerium teeb neljapäeval valitsusele ettepaneku toetada küberkuritegevuse vastases võitluses õigusabi menetliuste tõhustamist rahvusvahelises koostöös.

Euroopa Nõukogu otsuste eelnõud käsitlevad Euroopa Komisjonile rahvusvaheliste kriminaalõigusalase koostöölepingute läbirääkimistel osalemiseks volituste andmist ja läbirääkimiste juhiseid. Esimene nõukogu otsuse eelnõu puudutab läbirääkimisi Euroopa Liidu ja USA vahel kriminaalasjades elektrooniliste tõendite vahetamise kokkuleppe kohta, mis kuulub Euroopa Liidu ainupädevusse.

Teine nõukogu otsuse eelnõu aga puudutab läbirääkimisi Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse vastase konventsiooni ehk Budapesti konventsiooni teise lisaprotokolli üle. Lisaprotokolli eesmärk on tõhustada koostööd rahvusvaheliste teenusepakkujatega, kiirendada vastastikust õigusabi ning näha ette reeglid juurdepääsuks elektroonilistele tõenditele küberruumis.

Eesti toetab läbirääkimiste alustamist Euroopa Liidu ja USA vahel ning läbirääkimisjuhiseid, mille eesmärk on tagada lepingute sisu vastavus Euroopa Liidu õiguse põhimõtetele. Eesti toetab üldjoontes ka Euroopa Komisjonile loa andmist Budapesti konventsiooni teise lisaprotokolli läbirääkimistel osalemiseks, kuna lisaprotokoll võib mõjutada liidu ühiseid õigusnorme. Eesti leiab oma seisukohas, et teise lisaprotokolli sisu ei ole tervikuna Euroopa Liidu ainupädevuses ning liikmesriikidel on pädevus osas, mis puudutab piiriülest otsejuurdepääsu andmetele.

Justiitsminister Raivo Aeg teeb neljapäeval valitsusele ettepaneku Eesti seisukohad heaks kiita.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...