Eestis on Euroopa keskmisega võrreldes palju vange

Eestis on küll vangide arv märkimisväärselt vähenenud, kuid see on Euroopa riikide keskmisega võrreldes endiselt kõrge, selgub Lausanne' i ülikooli koostatud ülevaatest.

Pilt: Scanpix/ Tallinna vangla

Eestis on Euroopa keskmisega võrreldes palju vange

Toimetaja: Moonika Tuul

Eestis on küll vangide arv märkimisväärselt vähenenud, kuid see on Euroopa riikide keskmisega võrreldes endiselt kõrge, selgub Lausanne' i ülikooli koostatud ülevaatest.

Aastal 2015 oli Eestis 210,3 vangi 100 000 elaniku kohta, samas, kui 2005. aastal oli riigis veel 327,4 vangi 100 000 inimese kohta, vahendas BNS.

Üldiselt on Euroopa ida-poolsetes riikides suhteliselt rohkem kinnipeetavaid kui läänes, erandina oli suhteliselt rohkem vange Lääne-Euroopa maadest Hispaanias, Portugalis, Inglismaal, Šotimaal ja Walesis ja vähem idapoolsetes riikides Sloveenias, Horvaatias ja Kreekas, selgub raportist.

Vaadeldud aasta 1. septembri seisuga oli kõige vähem vange 100 000 elaniku kohta Hollandis - 53, millele järgnesid Soome 54,8, Taani 56,1, Rootsi 58,6 ja Sloveenias 67,8 vangiga. Euroopa Liidu riikidest olid suurima vangide suhtarvuga 2015. aastal Leedu 277,7, Läti 223,4 ja Eesti 210,3 vangiga 100 000 elaniku kohtas. Venemaal oli 440,6 vangi, Gruusias 274,6 ja Aserbaidžaanis 249,3 vangi 100 000 elaniku kohta.

Eestis on ajavahemikul 2005 kuni 2015 vähenenud vangide arv 36 protsendi võrra, 52 protsendi võrra on kahanenud vanglapersonali hulk, 39 protsendi võrra vähenenud vangide hulk suhtarvuna personali, 16 protsenti on vähenenud ruumikitsikus kinnipidamisasutustes, 82 protsendi võrra kahanenud välismaalastest vangide hulk.

Samal perioodil on 11 protsendi võrra kasvanud kinnipeetavate mediaanvanus, 9 protsendi võrra naisvangide arv, 32 protsendi võrra surmade arv kalkuleerituna 10 000 vangi kohta, 49 protsendi võrra enesetappude arv ja 10 protsendi võrra vanglapersonalile kulutatud eelarve.

Eestis on teiste Euroopa riikidega võrreldes suhteliselt madal vanglate täituvus, suitsiidide arv ning vanglapersonali suhtarv. Teiste riikide keskmisest kõrgem aga vangide suhtarv, vanglas viibitud keskmine aeg ning eeluurimisvangistuses hoitavate inimeste enesetappude arv.

Välismaalastest kinnipeetavate arv on Euroopa Nõukogu kõigi riikide keskmisega võrreldes Eestis suhteliselt kõrge, kuid Euroopa Liidu 28 riigi võrdluses suhteliselt madal. 

Kõigi Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigi kohta koostatud raporti tellisid Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liit ja see avaldati teisipäeval.

Laadimine...Laadimine...