Psühiaatrite põud pikendab oluliselt kohtupsühhiaatria ekspertiise

Kohtuekspertiiside valmimise tähtajad on muutunud psühhiaatrite puuduse tõttu varasemast olulisemalt pikemaks, teatas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI).

Pilt: Scanpix
Krimi Eesti

Psühiaatrite põud pikendab oluliselt kohtupsühhiaatria ekspertiise

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Kohtuekspertiiside valmimise tähtajad on muutunud psühhiaatrite puuduse tõttu varasemast olulisemalt pikemaks, teatas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI).

Instituut andis kolmapäeval kohtutele ja teistele ekspertiiside tellijatele teada, et on tekkinud olukord, kus EKEI lepingupartnerite hulgast pole kas koheselt või üldse võimalik leida kohtupsühhiaatria ekspertiiside tegijaid.

EKEI-s ei tööta ühtegi psühhiaatriaeksperti. Aastate jooksul on aga teenust pakkuvate psühhiaatrite arv vähenenud, kuna enamus neist tegelevad täiskoormusel patsientide ravimisega ning vähesed soovivad teha põhitöö kõrvalt lisatööna kohtupsühhiaatria ekspertiise. Kohustust psühhiaatritel selleks ei ole, vahendas BNS uudist.

Eelkõige on raskusi ekspertiiside tegijate leidmisega Lääne-Virumaal, kus lepinguline ekspert puudub, Kagu-Eestis, kus on üks ekspert Võrus ja Ida-Virumaal, kus on kaks eksperti.

Kohtupsühhiaatriaekspertiise tellitakse aastas kokku umbes 1800, millest kriminaalmenetluses ligi 400 ja tsiviilmenetluses 1400 ning neist omakorda eestkoste seadmiseks või pikendamiseks 1000 ekspertiisi ja kinnisesse asutusse paigutamiseks 150 ekspertiisi.

Lühikese aja jooksul tehakse topelt ekspertiise vähemalt 100 isikule, märkis instituudi direktor Üllar Lanno. Probleeme on ka vangla keskkonnas läbiviidavate ekspertiisidega, kuna eksperdid selliseid ekspertiise teostamiseks ei soovi võtta.

Seetõttu palub instituut kohtunike ja teiste ekspertiiside tellijate kaasabi ning enne ekspertiisi määramist kontrollida kas isikule ei ole tehtud viimasel ajal kohtupsühhiaatriaekspertiisi ning kui see on olemas, siis mitte määrata uut.

 

 

Laadimine...Laadimine...