Raske tööõnnetuse süüasi jõudis maakohtusse teisele ringile

Täna käivitus Tartu maakohtus juba teistkordselt süüasja arutamine, mis käsitleb inimelu nõudnud ränga tööõnnetuse asjaolusid 2012. aastal kaevetöödel.

Pilt: Scanpix

Raske tööõnnetuse süüasi jõudis maakohtusse teisele ringile

Täna käivitus Tartu maakohtus juba teistkordselt süüasja arutamine, mis käsitleb inimelu nõudnud ränga tööõnnetuse asjaolusid 2012. aastal kaevetöödel.

Õnnetus juhtus 2012. aasta 22. oktoobril, kui Tartus Tehnika tänaval varises 2,4 meetri sügavuse kaevandi üks külg ning seal töötanud 22-aastane noormees jäi ehitusjäätmetest koosneva pinnase alla. Üliraskelt viga saanud kannatanu viidi haiglasse, kus ta päev hiljem suri, vahendas BNS.

Mullu veebruari lõpus Tartu maakohtus alanud protsessil rääkis ringkonnaprokurör Marge Püss, et süüdistuse kohaselt teostati antud ehitusobjektil kanalisatsioonitrassi ehitust. Selleks oli sõlmitud leping, mille kohaselt oli ehitusobjektil alltöövõtjaks Standhaus OÜ, mille juhatuse liikmeks on selles kriminaalasjas süüdistuse saanud mees, 34-aastane Olavi.

Süüdistuse kohaselt vastutas Olavi ehitusobjektil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise eest. Prokuröri hinnangul kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendid viitavad sellele, et kehtestatud nõuded olid ehitusobjektil rikutud. „Näiteks on tuvastatud, et ehitusobjektil ei kantud kiivreid. Lisaks on välja selgitatud, et kanalisatsioonitrassi kaevandis ei olnud kasutusele võetud nõutavaid toestusi ning eelnevalt ladustatud pinnasekuhja hoiti kaevandile liiga lähedal,“ loetles prokurör kohtusaalis oma avakõnes.

Prokuratuur oli seisukohal, et nende rikkumiste tagajärjel toimus ehitusobjektil tööõnnetus, mille tagajärjel suri üks töölistest, 22-aastane mees. Nimelt jäi ta kaevandis töid teostades pinnasevaringu alla, mille tagajärjel sai eluohtliku tervisekahjustuse ning suri hiljem haiglas.

Tartu maakohus nõustuski mullu märtsis prokuröri väidetega ning mõistis teisipäeval Olavi süüdi töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramises tegevusetusega, millega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm. Kohus mõistis talle kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Samuti pidi mees kohtuotsuse järgi hüvitama kannatanule viimase esitatud 1583-eurose tsiviilhagi. Menetluskuludena pidi ta lisaks tasuma 867 eurot.

Süüdistatav ei tunnistanud ennast süüdi ja ka mehe kaitsja vandeadvokaat Rene Varul leidis, et tema kaitsealusele esitatud süüdistus ei ole põhjendatud. Nii viisidki süüalune ja tema kaitsja vaidluse Tartu ringkonnakohtusse, mis mullu septembri lõpus maakohtu lahendit siiski ei muutnud. Seejärel esitas kaitsja kassatsioonkaebuse riigikohtusse, mis tühistaski tänavu aprilli keskel alama astme kohtu otsused.

Riigikohus leidis, et ringkonnakohtu otsuse põhjendused ei ole selged, ammendavad ja vastuoludeta.Kokkuvõtlikult rikkus ringkonnakohus kohtuotsuse põhjendamise kohustust määral, mis on käsitatav kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisena, märkis riigikohus. "Kuna kassatsioonimenetluses pole võimalik kriminaalasja lahendamiseks vajalikke faktilisi asjaolusid tuvastada, tuleb kriminaalasi maakohtule uueks arutamiseks tagasi saata," leidis riigikohus.

Esmaspäeval hakkaski maakohus süüasja uuesti arutama. Taaskord ei tunnistanud Olavi end süüdi ning protsess jätkub teisipäeval planeeritavalt tunnistajate kuulamisega.

Laadimine...Laadimine...