Reinsalu kuriteoohvritest: kehtiv õigus jagab kannatanule vaid kopikaid

"Kindlasti peab kannatanu ees võtma vastutuse kurjategija ning oma tekitatud kahjud ohvrile hüvitama," lausus justiitsminister Urmas Reinsalu, kes tegi ettepaneku muuta ohvriabi seaduses kuriteoohvritele mõeldud riikliku hüvitiste määra. "Kui inimene invaliidistatakse, tapetakse või tema vaimne tervis saab rängalt kannatada ning kurjategijal pole vara, et oma tegu ohvrile heastada, peab riik seisma ohvri kõrval ning teda ja tema lähedasi toetama."

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Reinsalu kuriteoohvritest: kehtiv õigus jagab kannatanule vaid kopikaid

Toimetaja: Moonika Tuul

"Kindlasti peab kannatanu ees võtma vastutuse kurjategija ning oma tekitatud kahjud ohvrile hüvitama," lausus justiitsminister Urmas Reinsalu, kes tegi ettepaneku muuta ohvriabi seaduses kuriteoohvritele mõeldud riikliku hüvitiste määra. "Kui inimene invaliidistatakse, tapetakse või tema vaimne tervis saab rängalt kannatada ning kurjategijal pole vara, et oma tegu ohvrile heastada, peab riik seisma ohvri kõrval ning teda ja tema lähedasi toetama."

Järgmise aasta tegevussuundi ohvrite abistamiseks arutanud süüteoennetuse nõukogu leidis esmaspäeval justiitsministeeriumis peetud koosolekul, et riik peab toetama ränkade kuritegude ohvriks langenuid, vahendas BNS.

Riik vajab ühtset ohvrite abistamiseks mõeldud poliitikat, mille keskmeks oleks just ohver ja tema vajadused. "Vägivalla ohver vajab igakülgset tuge ja abi, et oma eluga täisväärtuslikult edasi minna. Selleks on oluline aga abipakkujate omavaheline tihe koostöö ja konkreetne rollijaotus. Koostööks peavad olema aga selgelt sõnastatud eesmärgid," sõnas justiitsminister Urmas Reinsalu pressiesindaja teatel.

Ohvreid toetav poliitika peab Reinsalu sõnul tagama kannatanutele rohkem teenuseid ja rahalist tuge, mistõttu tegi ta nõukogus ettepaneku muuta ohvriabi seaduse kuriteoohvritele mõeldud riikliku hüvitiste määra. "Praegune kehtiv õigus jagab kannatanule vaid kopikaid. Kindlasti peab kannatanu ees võtma vastutuse kurjategija ning oma tekitatud kahjud ohvrile hüvitama," lausus Reinsalu. "Kui inimene invaliidistatakse, tapetakse või tema vaimne tervis saab rängalt kannatada ning kurjategijal pole vara, et oma tegu ohvrile heastada, peab riik seisma ohvri kõrval ning teda ja tema lähedasi toetama."

Süüteoennetuse nõukogus toodi olulise tegevussuunana välja ka ohvrile menetlusprotsessi võimalikult lihtsaks ja kiireks tegemine ning ohvri teavitamine võimalikest abiteenustest, nagu ohvriabi kriisitelefon, kannatanu õiguste infolehe teke ja lihtsamas keeles teave prokuratuuri kodulehel.

Süüteoennetuse nõukogus osalesid sel korral justiits-, sise-, sotsiaal-, haridus- ja teadusministeeriumi, prokuratuuri, politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti, riigikohtu, sisekaitseakadeemia, linnade ja valdade liidu ning erasektori esindajad.

Süüteoennetuse nõukogu peamised ülesanded on riigi kriminaalpoliitika eesmärkide seadmine ja süütegude ennetamise tegevuste koordineerimine, seal hulgas kohaliku omavalitsuse ennetustöö nõustamine.

Laadimine...Laadimine...