Riigikohus ei rahuldanud kodanikuühenduse tselluloositehase kaebust

Riigikohus ei rahuldanud MTÜ Emajõe Kaitseks kaebust Tartusse planeeritud tselluloositehase eriplaneeringu algatamisele, kuna seadus ei võimalda riigi eriplaneeringu algatamise otsuseid vaidlustada.

Pilt: Scanpix

Riigikohus ei rahuldanud kodanikuühenduse tselluloositehase kaebust

Toimetaja: Moonika Tuul

Riigikohus ei rahuldanud MTÜ Emajõe Kaitseks kaebust Tartusse planeeritud tselluloositehase eriplaneeringu algatamisele, kuna seadus ei võimalda riigi eriplaneeringu algatamise otsuseid vaidlustada.

Riigikohus selgitas, et kavandatava ehitise asukoha suhtes on võimalik ettepanekuid teha planeerimismenetluse käigus ning kui selliseid ettepanekuid ei arvestata, on kohtulikult kontrollitavad hilisemad otsused, vahendas BNS.

MTÜ Emajõe Kaitseks vaidlustas halduskohtus valitsuse korralduse, millega algatati puidurafineerimise tehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu eriplaneering. Eriplaneeringu eesmärk oli leida tehasele sobivaim asukoht Emajõe vahetus läheduses. Halduskohus tagastas ühingu kaebuse läbivaatamatult. Riigikohtu halduskolleegium nõustus kohtutega, et eriplaneeringu algatamist kohtus vaidlustada ei saa.

Reeglina võib kohtule kaebuse esitada vaid haldusmenetluse lõpptulemuse peale ning lõpplahendi kontrollimisel hinnatakse ka eelneva menetluse õiguspärasust. Haldusmenetluse algatamist ja vahepealseid toiminguid lubab menetlusseadustik vaidlustada vaid erandlikel tingimustel. Need tingimused ei olnud selles asjas täidetud.

Ehitise asukohavalik ei ole edasises planeerimismenetluses piiratud vaid planeeringu algatamise korralduses märgitava esialgse planeeringualaga. Ehitise asukoht määratakse kindlaks pärast avalikku arutelu ja keskkonnamõjude väljaselgitamist. Selle käigus võib lisanduda ja valituks osutuda ka asukoht väljaspool algatamise korralduses märgitud ala. See tagab avalikkuse kaasamise asukohavaliku menetlusse ja keskkonnakaalutluste arvestamise.

Planeerimisseadus näeb riigi eriplaneeringu ette juhul, kui ehitise asukoha või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Kolleegium selgitas, et ehitise vastu võib esineda niisugune huvi ka seetõttu, et ehitisel või selle kasutamisel võib olla oluline negatiivne kõrvalmõju üleriigilise tähtsusega avalikele huvidele. Kohaliku omavalitsuse üksused asuvad Eesti riigi territooriumil ning riigi planeerimispädevus pole sellise huvi korral põhiseadusega vastuolus.

Mullu kevadel algatas valitsus riigi kõigi aegade suurima tööstusinvesteeringu ehk miljardieurose tselluloositehase eriplaneeringu Emajõe läheduses Viljandi- ja Tartumaal.

Kuna kohalikud elanikud, Tartu linnavalitsus ja -volikogu olid tehase rajamise vastu, näiteks moodustati maikuus tehase vastu ja Emajõe kaitseks inimkett, siis otsustas valitsus juunis algatada tselluloosttehase eriplaneeringu lõpetamine. Nüüdseks on rahandusministeeriumis valminud ka vastavasisuline eelnõu. Est-Fori poolt plaanitav tehas hakkaks ümber töötlema umbes 3,3 miljonit tonni paberipuitu aastas. Tootmisvõimsuseks planeeritakse keskmiselt kuni 750 000 tonni biotooteid aastas. Lõpptoodang läheks ekspordiks.

Laadimine...Laadimine...