Soodustuskelmus tõi Vjatšeslav Leedo pojale kriminaalkaristuse

Kohus mõistis Leedole rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses, mis teeb Leedo sissetulekut arvestades summaks 12 000 eurot.

Pilt: Scanpix/ Vjatšeslav Leedo

Soodustuskelmus tõi Vjatšeslav Leedo pojale kriminaalkaristuse

Kohus mõistis Leedole rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses, mis teeb Leedo sissetulekut arvestades summaks 12 000 eurot.

Pärnu maakohus mõistis ärimees Vjatšeslav Leedo poja Martini neljapäeval süüdi soodustuskelmuses ning määras talle rahalise karistuse.

Kohus mõistis Leedole rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses, mis teeb Leedo sissetulekut arvestades summaks 12 000 eurot. Seda raha võimaldas kohus Leedol tasuda ositi 12 kuu jooksul. Egon Jürisson sai samuti rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses, mis teeb tema puhul 10 400 eurot. MTÜ Mullutu Loodushoiu Selts sai 10 000 euro suuruse karistuse tingimisi üheaastase katseajaga. Ühtlasi tuleb süüalustel solidaarselt hüvitada SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus 33 804 eurot.

Süüdistuse kohaselt taotles MTÜ ajavahemikul 2012. aasta 23. novembrist kuni 2013. aasta 18. novembrini Keskkonnainvesteeringute Keskuselt pettuse teel toetust veiste soetamiseks. KIK-ile esitati tõendeid, nagu oleks projekti raames läbi viidud nõuetele vastav riigihange ja MTÜ soetas ühelt OÜ-lt selle alusel veised. Süüdistuse järgi osalesid toetust taotlenud ja riigihanget läbi viinud MTÜ juhatuse liige ja esindaja ebaseaduslikult ühe pakkuja pakkumuse dokumentide koostamisel ning tegelikult ei omandanud MTÜ veiseid näiliselt riigihanke võitnud OÜ-lt.

Ringkonnaprokurör Kaido Tuulemäe sõnul rikuti riigihanke raames ka hankel osalevate isikute võrdse kohtlemise põhimõtet ning konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimise põhimõtet, kuna tegelikkuses omandati veised ettevõttelt, mille juhatuse liige ja omanik oli ka toetust taotlenud MTÜ juhatuse liige. Samuti taotles MTÜ toetust karjaaedade rajamiseks ja näitas süüdistuse järgi uue rajatisena juba olemasolevaid karjaaedu ning projekti raames omandatud karjaaiad jäeti tegelikkuses paigaldamata.

KIK-i poolt maksti projekti raames välja ligi 36 000 eurot, veiste soetamiseks taotletud ligi 207 000 eurot jäi pettuse tuvastamisel välja maksmata.

Kriminaalasja raames on kohus prokuratuuri taotlusel tsiviilhagi tagamiseks arestinud kolm MTÜ juhatuse liikmele kuuluvat kinnistut ligikaudu 36 000 euro väärtuses.

Laadimine...Laadimine...