Uus määrus koondab kurjategijate andmed ühte registrisse

Justiitsministeeriumi saatis lõppeval nädalal kooskõlastamiseks määruse eelnõu, mis koondab seni eraldi olnud kinnipeetavate ja kriminaalhoolduse all olevate isikute andmed ühte vangiregistrisse.

Pilt: Scanpix

Uus määrus koondab kurjategijate andmed ühte registrisse

Justiitsministeeriumi saatis lõppeval nädalal kooskõlastamiseks määruse eelnõu, mis koondab seni eraldi olnud kinnipeetavate ja kriminaalhoolduse all olevate isikute andmed ühte vangiregistrisse.

Praegu toimivad riiklik kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register ning kriminaalhooldusregister kriminaalhoolduse tarvis, vahendas BNS.

Andmekogudest esimene võeti kasutusele 2000. aastal ja teine 2003. aastal. Mõlemat andmekogu oli vaja uuendada, kuna need ei vastanud enam funktsionaalsuse ega ka tehnoloogilise baasi poolest kasutajate ja omaniku ootustele.

Seni kasutusel olnud kaks eraldi andmekogu on eelkõige ette nähtud andmete säilitamiseks. Nendes puuduvad elektroonilise suhtluse, vajaliku andmetöötluse ja dokumentide elektroonilise vormistamise võimalused, märkis justiitsminister Urmas Reinsalu eelnõu seletuskirjas.

"Uue ühise andmekogu üks eesmärk on lihtsustada ja muuta igapäevane infovahetus kiiremaks, samuti koondada ühe protsessi andmed algusest lõpuni tervikuks. Seeläbi peaks lihtsustuma ka statistika kogumine ja paranema selle kvaliteet," seisab eelnõu seletuskirjas.

Isikute liikumine kriminaalhoolduse, vanglate ja arestimajade vahel toimub pidevalt. Seetõttu on oluline, et kogu informatsioon oleks terviklik ning kättesaadav kõigile ametnikele ja töötajatele, kellel on seda vaja seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmiseks.

Laadimine...Laadimine...