Botaanikaaia alpinaarium saab uued terrassid ja taimed

Uuel aastal algab botaanikaaia alpitaimede terrasside parandus ning alpitaimi võib peagi näha senisest rohkem.

Pilt: Albert Truuväärt

Botaanikaaia alpinaarium saab uued terrassid ja taimed

Urmas Kaldmaa

Uuel aastal algab botaanikaaia alpitaimede terrasside parandus ning alpitaimi võib peagi näha senisest rohkem.

Linn annab botaanikaaiale järgmise aasta eelarvega 100 000 eurot mitmete korrastustööde jaoks. Üks olulisemaid neist on alpinaariumi uuendamine. Näiteks projekteeritakse uuesti ka alpinaariumi kõrvale jääv tiik, mille rajamine botaanikaaia direktori ülesandeid täitva Nelly Orissaare sõnul ei õnnestunud omal ajal kõige paremini. 1970ndate algul rajatud alpinaarium on botaanikaaia üks suuremaid ja ühtlasi künklikumaid alasid, mille kindlustamiseks ja terrasside kujundamiseks on kasutatud paekivi. Paekivist terrassid on aja jooksul murenenud ning võivad seal jalutavatele külalistele endast ohtu kujutada, seetõttu ongi nüüd kavas need korda teha.

Pätsu müür vajab uuendamist

Alpinaariumi korrastamine ei piirdu ainult rajatistega, uueneb ja täieneb ka väljapanek. "Kui praegu saame alpinaariumis näha peamiselt mägimetsade ja -niitude taimi, siis uues väljapanekus tahame suurendada alpitaimede osakaalu," selgitas Orissaar.

Botaanikaaial on alpinaariumi, rosaariumi, palmimaja ja kõrgekasvuliste püsilillede tugimüüri uuendamiseks plaane peaaegu poole miljoni euro eest. Uued rajatised valmivad tõenäoliselt 2020 aastal, taimede istutamine võtab pärast seda veel paar aastat.

Samalaadne probleem on ka kõrgekasvuliste püsilillede tugimüüriga. Kui püsilillede ekspositsiooni 1972. aastal rajati, kasutati selle osana ka Konstantin Pätsu kunagise talu 1930ndate alguses rajatud õunaaia müüri. Praeguseks on 91 meetri pikkusest lubimördiga laotud müürist üks osa kokku varisenud või kaldu vajunud. Ülejäänud müür seisab püsti, mört on küll kivide vahelt vuukidest välja pudisenud, ent seda annab veel restaureerida. "Müür puhastatakse survepesuriga ja vuugitakse lubimördiga, kaldu vajunud müüriosad stabiliseeritakse," rääkis Orissaar. "Kuna müüriharja ei ole võimalik veekindlaks muuta, tuleb see lammutada ja asendada segupadjaga. Püsililled tuleb kuni ühe meetri kauguseni müürist välja kaevata, sest muidu jääksid nad ehitusele ette. Pärast ehitustööde lõpetamist eemaldatakse ehituse käigus saastunud pinnas ja asendatakse uuega. Seejärel istutatakse taimed tagasi oma kohale."

Pooled kivid vaja asendada

Paigas kasvavad näiteks deutsiad, mis vajavad edukaks kasvamiseks just päikese käes soojenevat müüri.

Rosaariumi rajatised pärinevad valdavalt 1964. aastast, osa neist aga lausa sõjaeelsest ajast. Näiteks pargirooside osakonda lõuna poolt piirav paekividest 90 meetri pikkune müür on laotud juba enne 1931. aastat. Orissaare sõnul on õhukesed paekivid seal ilmastiku käes väikesteks tükkideks murenenud ning müür ei ole ammu enam püsiv. Umbes 20 meetrit müürist on üldse kokku varisenud ja 50 meetrit kaldu vajunud, nii et see võib vajuda roosidele peale. Samuti on murenenud 1964. aastal laotud madalad müürid. "Pargirooside rajatised on täielikult amortiseerunud," nentis Orissaar. "Need tuleb lahti võtta ja uuesti üles ehitada või lammutada ja asendada uutega."

Rosaariumi juba kirja pandud taastamise kava näebki ette müüri lahtivõtmist, kivide puhastamist ja sorteerimist. Seejärel rajatakse müürile uus killustikpadi ning laotakse müür sellele uuesti üles. Umbes poole müüri jaoks saab kasutada vanu kive, teine pool tuleb aga laduda uutest murtud paekividest. Kavas on puhastada ja mördiga parandada ka rosaariumi edelaosas asuv sild.

Nii pargirooside osakonna istustusala muld kui ka roosid asendatakse uutega. Istutusala idaosas paiknevad madalad paekivimüürid renoveeritakse ning nende vahele rajatakse pergola koos väänrooside võrestikuga.

 

Palmimaja katus muutus veekindlaks

• Palmimajas jätkub tuleval aastal remont. Tänavu tehti korda vett läbi lasknud katus, järgmisel aastal loodetakse korda teha veekahjustustest rikutud siseruumid.

• Seinad, laekonstruktsioonid ja metallist kandepostid puhastatakse vanast kooruvast värvist ja pragunenud krohvist. Ühtlasi vaadatakse üle laekonstruktsioonide tehniline seisund ja vajadusel asendatakse kahjustunud osad uutega.

Laadimine...Laadimine...