Eesti riik meelitab noori väliseestlasi oma pärimuse juurde naasma

Pühapäeval algab 12 päeva kestev noortevahetus "Tagasi juurte juurde!", mis toob Tallinnas, Käsmus, Põlvas ja Tartus aset leidvatele tegevustele kokku 20 Eesti juurtega välismaalast ning 10 kohalikku noort.

Pilt: Scanpix

Eesti riik meelitab noori väliseestlasi oma pärimuse juurde naasma

Pühapäeval algab 12 päeva kestev noortevahetus "Tagasi juurte juurde!", mis toob Tallinnas, Käsmus, Põlvas ja Tartus aset leidvatele tegevustele kokku 20 Eesti juurtega välismaalast ning 10 kohalikku noort.

Projekti eesmärk on tuua noored väliseestlased eesti kultuuri ja keele tutvustamise kaudu lähemale nende pärimusele. 

Projekti Eesti juurtega osalejad, kes vähemalt 10 aastat välismaal elanud, saabuvad pärimusriiki nii lähematest piirkondadest nagu näiteks Rootsi, Taani, Valgevene ja Ukraina kui ka kaugetest eksootilistest maadest nagu Uus-Meremaa, Panama ja Tšiili.

Projekti käigus toimuvad Eesti erinevates piirkondades mitmekesised tegevused. Osalejad külastavad Tallinna kultuurilisi ja ajaloolisi vaatamisväärsusi, saavad teavet töötamis- ja õppimisvõimaluste kohta Eestis ning tutvuvad Eesti edukaid ettevõtteid külastades uuenduslike äriideedega. Programmi raames külastatakse Lahemaa rahvusparki, osalejatele organiseeritakse rabamatk ning neil on võimalus osa saada Eesti saunatraditsioonidest. Põlvamaal saavad osalejad Eesti rahvatantsude kaudu õppida paremini tundma Eesti kultuurpärandit ning avastada kohalikku loodust kanuuretkel Taevaskojas. Tartus külastavad osalejad Eesti Rahva Muuseumi, tutvuvad õppimisvõimalustega Tartu ülikoolis ja saavad tunnetada tudengilinna elurütmi. Noortevahetus lõpeb taas Tallinnas, kus külastatakse riigiasutusi ja ettevõtteid, et tutvuda Eesti avaliku- ja erasektori positiivsete näidetega. Kogu noortevahetuse käigus on osalejatel võimalik mitteformaalse õppe kaudu õppida ja praktiseerida eesti keelt.

Tänavu aasta toimub 18-26 aastastele väliseestlastele keskendunud projekt juba teist korda. Möödunud aasta oktoobris projektil osalenud noortest nentisid kõik, et tunnevad pärast noortevahetust Eesti riigiga tugevamat seost, jälgivad siinseid õpi- ja töövõimalusi ning kaaluvad Eestisse kolimist. Mehhikos sündinud väliseestlane, kes eelmisel aastal projektil osales, on idee ka teoks teinud ning elab nüüd Tartus. 

Noortevahetust korraldab noorteorganisatsiooni Seiklejate Vennaskond, koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu. Eelmainitud programmiga toetatakse välismaal elavaid eestlasi, pakkudes neile tuge eesti keele oskuse säilitamisel, eesti rahvuskultuuri ja identiteedi hoidmisel ning võimalikul tagasipöördumisel Eestisse.

Täpsemat infot projekti kohta leiab kodulehelt: http://www.seiklejad.org/rahvuskaaslased.html 

Laadimine...Laadimine...