EHE programmi stipendiumi said Christina Lään ja Kersti Varblane

Eesti haridusinnovatsiooni edendaja EHE programmi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) stipendiumi 1000 euro väärtuses saavad Christina Lään Tallinna Pae gümnaasiumist ja Kersti Varblane Kiili gümnaasiumist.

Pilt: hitsa.ee

EHE programmi stipendiumi said Christina Lään ja Kersti Varblane

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Eesti haridusinnovatsiooni edendaja EHE programmi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) stipendiumi 1000 euro väärtuses saavad Christina Lään Tallinna Pae gümnaasiumist ja Kersti Varblane Kiili gümnaasiumist.

2019. aasta oktoobris lõppenud EHE programmi üks oodatav tulemus oli haridusuuendusliku idee elluviimine ning osalejatel oli võimalus kandideerida EHE stipendiumile.

Tallinna Pae gümnaasium keelekümblusklasside õpetaja Christina Lään keskendus programmi jooksul uuendusliku õppeklassi ehk hübriidõpikeskkonna loomisele. Õpikeskkond toetab nüüdisaegset õpikäsitust ning esile tõstmist väärib õpetaja ja õpilaste innukus hübriidklassiruumis tegutsemisel. Esitatud materjalid avavad võimaluse Tallinna Pae gümnaasiumi kogemusest õppida ka kõikidel teistel.

Kiili gümnaasiumi arendusjuht Kersti Varblane uuris EHE programmi raames õpilase hariduskaardi ehk isikliku õpitee loomise võimalust. Tegu on nii pedagoogilises kui ka tehnoloogia rakendamise seisukohalt suure mõjuga uuendusliku valdkonnaga. Kuna praktilisi lahendusi on vähe, siis tuleb tunnustada esimese sammu astumist, et saada selgust, missugused on võimalused innovaatilise idee rakendumiseks, teekonna kirjeldamist mõttekaaslaste otsimisel ning püüdu leida seost nüüdisaegsete teaduslike lähenemistega.

Laadimine...Laadimine...