Kultuuriministeerium kuulutas NO99 osas välja ettepanekute vooru

Kultuuriministri Tõnis Lukase käskkirjaga kuulutati välja ettepanekute voor sihtasutuse Teater NO99 osas.

Pilt: Scanpix

Kultuuriministeerium kuulutas NO99 osas välja ettepanekute vooru

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Kultuuriministri Tõnis Lukase käskkirjaga kuulutati välja ettepanekute voor sihtasutuse Teater NO99 osas.

Ettepanekute vooru eesmärk on leida Eestis tegutsevate etendusasutuste seast sihtasutuse Teater NO99 asemele tegevuse elluviimiseks partner, kellele anda üle muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks hangitud tehnilised vahendid.

Ettepaneku esitaja peab olema võimeline pakkuma muukeelseid - vene ja/või inglise keeles programme vähelõimunud püsielanikele, sealhulgas uussisserändajatele. Toetades sihtgrupi võimalusi osaleda Eesti kultuurielus, mis aitab kaasa lõimumisele Eesti ühiskonnas.

Ettepanekute voorus võivad ettepanekuid esitada etendusasutused, mis vastavad etendusasutuse seaduse paragrahv kaks lõikes üks toodud mõistele ning omavad statsionaarset teatrisaali või kellel on vähemalt kuni 31. detsembrini 2023. aastani renditud etenduspaik. Iga ettepaneku esitaja võib esitada ühe ettepaneku. Vooru raames esitatakse ettepanekud selle kohta, kuidas ettepaneku esitajal on plaanis rakendada tehnilisi vahendeid muukeelsete programmide paremaks ja efektiivsemaks pakkumiseks.

Ettepanekud esitatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 20. jaanuaril e-posti aadressil min@kul.ee. Ettepanek, mis ei ole esitatud tähtaja jooksul, jäetakse läbi vaatamata.

Laadimine...Laadimine...