1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Pauluse teine kiri Timoteosele 2:8 Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist,
kes põlvneb Taaveti soost! See on evangeelium,
9 mille pärast ma kannatan kurja ja olen koguni ahelates nagu mõni
roimar. Kuid Jumala sõna ei ole ahelais.
10 Seetõttu ma talun kõike äravalitute pärast, et ka nemad saaksid
pääste Kristuses Jeesuses igavese kirkusega.
11 Ustav on see sõna:
Kui me oleme surnud koos temaga,
siis ka elame koos temaga,
12 kui me jääme püsima vaevas,
siis valitseme koos kuningatena,
kui me tema salgame,
siis salgab ka tema meid,
13 kui me oleme uskmatud,
jääb tema ometi ustavaks,
sest ta ei saa ennast salata.

Laadimine...Laadimine...