ÕHTUL OTSE! Mitmekümnes Eesti kirikus helistatakse üleeuroopalise rahupäeva puhul kellasid

Täna helistatakse Euroopa kultuuripärandiaastal üleeuroopalise rahupäeva puhul kell 19.00-19.15 Euroopa riikides kellasid. Osaleb ka 36 kirikut Eestist.

Pilt: Dmitri Povilaitis

ÕHTUL OTSE! Mitmekümnes Eesti kirikus helistatakse üleeuroopalise rahupäeva puhul kellasid

Täna helistatakse Euroopa kultuuripärandiaastal üleeuroopalise rahupäeva puhul kell 19.00-19.15 Euroopa riikides kellasid. Osaleb ka 36 kirikut Eestist.

Üleeuroopaline kellade helistamine toimub Euroopa riikides Euroopa kultuuripärandiaasta raames rahvusvahelise rahupäeva puhul.

Rohkem kui tuhat aastat on kellamäng märkinud aega tööks, puhkuseks, palveks. Ka täna kuuleme Euroopas päevas miljoneid kellamänge. Kellamäng kirikutornides ja raekodades, surnuaedade ja mälestuspaikade kellatornides kannab edasi ühiseid väärtusi rahust. Käesoleval aastal möödub ka 100 aastat Esimese maailmasõja lõpust.

"Kirikukellade helistamisega kutsutakse kogudust jumalateenistusele ja palvusele, Jumalat ülistama ja paluma. Kellade helistamine rõhutab jumalateenistuse avalikkust ja avatust kõigile inimestele. Samuti helistatakse kirikukelli teatud informatsiooni edastamiseks," ütles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Tiit Salumäe.

"Kirikukellade helistamise traditsioon määratud ajal pärineb kolmandast sajandist, kui püha piiskop Paulinus Nolast tutvustas kelli seoses kirikuga. Aastal 604 sanktsioneeris paavst Sabinianus kellade kasutamise ja kehtestas korra mille järgi tuli kirikukelli helistada kanoonilistel tundidel ja armulaua sakramendi ajal," lisas Salumäe. "Eesti rahvatraditsioonis on kellade helistamisel oluline tähendus, millest kirjutab Gustav Suits luuletuses "Kerkokell." "Oh kuule: kerkokellä lüvväs, see lööja om su oma lell! Heng niikui taiva poole püvväs,  nii rasselt kaibap, ikep kell.""

"Meil on väga hea meel, et Eesti kirikud tulid üleskutsega helistada rahupäeva puhul kellasid nii hoogsalt ja rohkearvuliselt kaasa. Sellega väärtustame oma ajalugu, samas anname eestimaalastele võimaluse olla osa üle-euroopalisest ettevõtmisest," ütles Annela Laaneots, Euroopa kultuuripärandiaasta projektijuht Eestis. "Kutsun kõiki 21. septembri õhtul hetkeks seisatama, mõtlema meie ajaloole, kultuuripärandile. On väga hea meel, et paljud Eesti kirikud on pakkunud selleks ühist üle-eestilist ja isegi ühist üle-euroopalist võimalust."

EELK Konsistoorium kehtestas juhised kirikukellade helistamise kohta aastal 1997. Riiklike ja üldkiriklike pühade ja leinapäevade puhul otsustab kellade erakorralise helistamise peapiiskop. Vastavalt EELK Konsistooriumi otsusele 5. juunist 2018 kutsus peapiiskop Urmas Viilma üles EELK kogudusi helistama üleeuroopalisel rahupäeval, 21. septembril 2018 kell 19.00–19.15 kirikutes ja kabelites kellasid.

Üle-euroopalises kellade helistamises osalevate Eesti kirikute nimekirja maakondade kaupa näeb Euroopa kultuuripärandiaasta kodulehel www.parandiaasta.ee.

Laadimine...Laadimine...