Tallinn rajab Piiskopi aeda õunapuude ala

Tallinna kommunaalamet kuulutas 21. juulil välja riigihanke Piiskopi aia rekonstrueerija leidmiseks, mille tulemusel on planeeritud käesoleva aasta ehitusperioodi jooksul korrastada Toompeal asuva Piiskopi aia ülemine tasand, rajades muuhulgas õunapuude ala.

Pilt: Scanpix

Tallinn rajab Piiskopi aeda õunapuude ala

Tallinna kommunaalamet kuulutas 21. juulil välja riigihanke Piiskopi aia rekonstrueerija leidmiseks, mille tulemusel on planeeritud käesoleva aasta ehitusperioodi jooksul korrastada Toompeal asuva Piiskopi aia ülemine tasand, rajades muuhulgas õunapuude ala.

"Haljastuslahenduse kohaselt on kavandatud pargialale rajada õunapuude ala ning olemasolev lai graniitsõelmetest kattega ala muuta konkreetsemaks ning piiritletumaks. Pargi olemasoleva graniitplaatidest peatee kõrvale rajatakse diagonaalseid kõrvalteid koos uute murupindade rajamisega, mille äärde paigaldatakse pingid ning prügikastid. Kõrvalteede valgustamiseks paigaldatakse täiendavad valgustid," märgib kommunaalamet.

Hanketeate järgi korrastatakse ka vaateplatvormi ning kahte pargitasandit eraldav paemüüritis. Pargialal autode parkimise tõkestamiseks asendatakse Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja kõrval asuva betoonkividest parklaala katend murukattega. Olemasolev tuletõrje veevõtukaev vaateplatvormi esiselt alalt tuuakse pargialalt välja Toom-Kooli tänavale. Peatee graniitplaatidesse graveeritakse Kristuse Kolgata tee 14 peatuspunkti, samuti rajatakse platsid tulevastele skulptuuridele.

Piiskopi aia korrastamise projekti koostas OÜ Kivisilla. Piiskopi aia ülemise tasandi korrastustööd on planeeritud teostada augustist oktoobrini.

Laadimine...Laadimine...