Tanel Paas: Eesti konservatiivide hoiakud on pisut liberaalsemaks muutunud

"Pisut liberaalsemaks on muutunud hoiakud peamistes konservatiive ja liberaale eristavates küsimustes nagu immigratsioon ja samasooliste küsimused," rääkis Tanel Paas.

Pilt: Scanpix

Tanel Paas: Eesti konservatiivide hoiakud on pisut liberaalsemaks muutunud

"Pisut liberaalsemaks on muutunud hoiakud peamistes konservatiive ja liberaale eristavates küsimustes nagu immigratsioon ja samasooliste küsimused," rääkis Tanel Paas.

Täna Teaduste Akadeemias toimunud Ühiskonnauuringute Instituudi seminaril "Poliitikas kaotsi läinud: Eesti kodanike väärtushinnangud ning erakondlik esindatus", ütles instituudi analüütik Tanel Paas, et iga-aastasest Eesti valijate maailmavaatelisi seisukohti kajastavast uuringust selgus, et Eesti inimeste väärtushinnangutes on toimunud samm mõnevõrra konservatiivsema enesemääratluse suunas. Mõnes küsimuses on liberaalsus suurem: 30% Eesti inimestest tahaks, et Eesti liituks Soomega.

"Kuigi mõnevõrra rohkem inimesi määratleb end konservatiividena, siis on muutunud pisut liberaalsemaks hoiakud peamistes konservatiive ja liberaale eristavates küsimustes nagu immigratsioon ja samasooliste küsimused," rääkis Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. "Liberaale ja konservatiive eristavaid küsimusi oli uuringus 12. Liberaalideks saame pidada 20% Eesti kodanikest ning konservatiivideks 80%. Üks püsivam eristav küsimus liberaalide ja konservatiivide vahel on immigratsioon ja multi-kultuursus."

Tanel Paasi sõnul on liberaalide ja konservatiivide vahel kasvavalt vastanduvateks teemadeks abort, abielulahutus, naiste sobivus liidri rolli ja positiivne diskrimineerimine naiste ligipääsu soodustamiseks juhtivatele ametikohtadele. "88% vastajatest arvab, et talle on oluline, et tema lapsed räägiksid eesti keelt," märkis Tanel Paas. "Venelaste jaoks on see 82%, millest võiks välja lugeda suuremat valmisolekut integratsiooniks."

Paasi sõnul ei ole üllatav Eesti usuleigus. "36% Eesti kodanikest usub Jumalasse," märkis Tanel Paas. „22% peab end mõne usu või usulahu tunnistajaks ning vaid 6% käib vähemalt kord kuus kirikus. 52% usub kõrgemate või üleloomulike jõudude olemasolu, 42% usub selgeltnägijate võimetesse. Kusjuures selgeltnägijate võimetesse usuvad kõige enam noored inimesed – 51% vanuserühmas 18-24 aastat.“

 

Laadimine...Laadimine...