Uuring: 8 protsenti eestlastest teevad platvormitööd

Eesti inimeste jaoks ei ole platvormitöö enamjaolt nende põhitöö ning Eestis teeb platvormitööd vähemalt kord nädalas 8 protsenti vastanutest. Kõige tuntumad platvormid Eestis on Bolt, Uber, Wolt ja GoWorkaBit.

Pilt: Scanpix

Uuring: 8 protsenti eestlastest teevad platvormitööd

Toimetaja: Toomas Raag

Üha rohkem inimesi saab oma sissetuleku erinevatest juhusliku iseloomuga tööotstest, Eestis teeb platvormitööd iganädalaselt 8 protsenti tööealisest elanikkonnast, selgus üle-Euroopalisest platvormitöö uuringust.

"Platvormitöö all mõistame tööd, mida hallatakse digiplatvormil ja mida tehakse virtuaalselt või füüsilises keskkonnas. Tööd vahendavad platvormid on Eestis kiirelt levinud - Eestis on oma kindla koha leidnud sõidujagajad ja kullerteenused, kuid platvormitöö levib ka näiteks tõlke- ja kujundusteenuste, lapsehoiu ja majapidamistööde vahendamisel," ütles Arenguseire Keskuse ekspert ja tööturu tuleviku uurimissuuna projektijuht Johanna Vallistu. 

Eesti inimeste jaoks ei ole platvormitöö enamjaolt nende põhitöö ning Eestis teeb platvormitööd vähemalt kord nädalas 8 protsenti vastanutest. Kokku on platvormitööd kunagi teinud 20 protsenti tööealisest elanikkonnast. Kõige tuntumad platvormid Eestis on Bolt, Uber, Wolt ja GoWorkaBit.

Ainus sissetulekuallikas on platvormitöö 4 protsendile Eesti platvormitöö tegijatele, 24 protsenti teenivad sel viisil poole oma sissetulekust või enam ning 76 protsenti platvormitöötajatest teenib platvormi vahendusel vähem kui poole oma sissetulekust.

Ligi pool ehk 49 protsenti Eesti platvormitöötajatest ütles, et neil on olemas täiskoormusega põhitöökoht ning 7 protsenti on osaajaga tööl, 9 protsenti Eesti platvormitöötajatest tegutseb iseendale tööandjana, 3 protsenti on pensioniealised ja 15 protsenti üliõpilased.

Rahvusvahelisest uuringust selgus, et platvormitöö on sagedasem Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning Lõuna-Euroopas. Eesti on platvormitöö leviku poolest 13 küsitletud riigi seas viiendal kohal. "Platvormitöö levik tähendab, et töötajate sotsiaalkaitse võib olla ebaühtlane ning inimesed võtavad üha sagedamini ise riski oma tööaja, sissetulekute ja töötingimuste eest. Tihtipeale tähendab see ka inimeste töötundide arvu olulist suurenemist," selgitas Vallistu.

Eestis on igas vanusegrupis platvormitöötajaid, kuid neid on rohkem nooremates vanusgruppides. 39 protsenti platvormitöötajatest on vanuses 18-24 ja 38 protsenti vanuses 25-34. Vaid 5 protsenti iganädalastest platvormitöötajatest on vanuses 45-54 ja 6 protsenti vanuses 55-65.

Platvormitöö küsitlusuuringu viisid 2018. aasta lõpus Arenguseire Keskusega koostöös läbi FEPS, Hertdfordshire’i ülikool, Uni Europa ja Ipsos Mori. Küsitlus on osa üle-Euroopalisest võrdlusest, selle raames uuriti platvormitöö levikut ja olemust Eestis, Hollandis, Saksamaal, Rootsis, Šveitsis, Itaalias, Soomes, Hispaanias, Sloveenias, Tšehhis, Prantsusmaal ja Suurbritannias. Uuringus osales Eestist 2000 inimest vanuses 18-65.

Laadimine...Laadimine...