Majandus

MIHKEL NESTOR: Eestile tagab majandusedu rehepapilik nutikus

MIHKEL NESTOR: Eestile tagab majandusedu rehepapilik nutikus (1)

"Eesti kahekordne iseseisvumine ei ole tähendanud vaid poliitilise sõltumatuse saavutamist Venemaast, vaid sundinud meid end lahti haakima ka idanaabrite majandussüsteemist," tõdeb SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. "Kindlust tuleviku osas annab lisaks senisele edule paiknemine maailma kõige rikkamate turgude, Põhjamaade, vahetus naabruses. Peame vaid pisut rehepaplikult nuputama, mida ollakse neis riikides nõus meilt senisest kallima hinna eest ostma."

Riigieelarve tulud kasvasid mullu 10,9 protsenti 9,31 miljardi euroni

Riigieelarve tulud kasvasid mullu 10,9 protsenti 9,31 miljardi euroni

Investeeringuteks suunati möödunud aastal 411,8 miljonit eurot, mis oli 18 protsenti rohkem kui aasta varem. Riigiasutused kasutasid 2017. aastal riigieelarve kuludeks ja investeeringuteks 9,24 miljardit eurot, mida oli 703,4 miljonit eurot ehk 8,2 protsenti rohkem kui aasta varem, teatas rahandusministeerium.

Anne Luik: Eestil on head eeldused saada maheriigiks

Anne Luik: Eestil on head eeldused saada maheriigiks (1)

"Esiteks, siiski veel suhteliselt suur osa Eesti territooriumist on kaetud metsadega, meil on palju looduskaitse aluseid alasid ning puhast vett. Teiseks - Eesti on mahepõllumaa pindalalt Euroopas kolmandal kohal. Kolmandaks - Eestis on veel säilinud usku loodusesse," loetles emeriitprofessor Anne Luik põhjuseid, miks Eestis võiks saada maheriik.

Mölder: pealinnas on töötuse määr nelja aasta kõrgeim

Mölder: pealinnas on töötuse määr nelja aasta kõrgeim

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul oli töötuse tase viimati praegusest seisust kõrgem 2014. aasta aprillikuus, mil registreeriti 9125 töötut. "Tõusutrendi võib seostada ka töövõimereformiga, kuid kindel on, et linn ja riik peavad tegutsema selle nimel, et olukorda jätkusuutlikult parandada," sõnas abilinnapea Mölder.

Tamme sõnul tuleks eelarvest toetada noorte maale elama asumist

Tamme sõnul tuleks eelarvest toetada noorte maale elama asumist

Eesti Külaliikumine Kodukant kiitis 6. augustil 2017 Vana-Võidus Viljandimaal heaks Eesti Külade XII Maapäeva manifesti, mis kutsub üles Vabariigi Valitsust, ministeeriume, koostööpartnereid ja kogukondi Eesti külaelu ja maaelu arengu kavandamisel ja elluviimisel arvestama manifestis toodud punktidega.

Uuring: suhtlemisoskusega IT-spetsialist on tööturul defitsiit

Uuring: suhtlemisoskusega IT-spetsialist on tööturul defitsiit

Äsja 42 riigis läbiviidud uuringu põhjal usub 86 protsenti tööandjatest, et automatiseerimise tuules jääb töötajate arv lähema 2-3 aasta jooksul samaks või kasvab, vaid vähesed arvavad, et saavad hakkama väiksema arvu inimestega. Küll on märkimisväärselt muutunud töötajatele seatavad ootused: vajatakse õppimisvõimelisi inimesi, kes kohanduvad uute tehnoloogiate ja digimaailmaga. 

Erki Savisaar: riigivara seaduse muutmine tagab ettevõtete võrdsema kohtlemise ja parema läbipaistvuse

Erki Savisaar: riigivara seaduse muutmine tagab ettevõtete võrdsema kohtlemise ja parema läbipaistvuse

Riigikogus läbis täna esimese lugemise riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on kindlustada riigi osalusega börsil noteeritud ettevõtetele samad reeglid, mis teistel börsiettevõtetel  ning tagada aktsionäride võrdne kohtlemine. . "Riigiettevõtetele on seatud mitmeid eritingimusi, mida börsiettevõtetel ei ole," tõdes riigikogu liige Erki Savisaar. "Käesoleva eelnõuga need erisused kõrvaldatakse."

Majandusekspert: tööjõupuudus hoogustab palgakasvu

Majandusekspert: tööjõupuudus hoogustab palgakasvu

"Eelmine aasta oli töötajate seisukohalt hea aasta: hõivatute arv kasvas ja tööpuudus vähenes," kommenteeris Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik. Tööturul mitteaktiivsete hulgas (need on inimesed, kes ei tööta ega otsi aktiivselt tööd) langes kõige rohkem õppurite, lapsehoolduspuhkusel olijate ja pensionäride arv. "Sellel aastal peaks hõivatute arv veidi tõusma. Kuigi nõudlus tööjõu järele kasvab, on selle pakkumine piiratud."

OECD VANEMÖKONOMIST: Eesti põllumajanduspoliitika lubab loodusressursse kestlikumalt kasutada

OECD VANEMÖKONOMIST: Eesti põllumajanduspoliitika lubab loodusressursse kestlikumalt kasutada

OECD Eesti põllumajandusvaldkonna innovatsioonipoliitika analüüsis tõdetakse, et Eesti põllumajandus on tänu toetavale poliitikale loodust säästev ja kiirelt arenev. "Samas peaksite toetama enam väikepõllumehi ja rajama konkurentsieelise mitte väikestele palkadele, vaid muudele lisandväärtustele," ütles OECD põllumajandus- ja kaubanduspoliitikate osakonna vanemökonomist Catherine Moreddu.

Euroopa transpordivolinik hoiatab Rail Balticu rahastuse peatamisega

Euroopa transpordivolinik hoiatab Rail Balticu rahastuse peatamisega

"Meil on Euroopa Liidu tasandil väga selge reegel: kasuta seda või kaota see. Seal pole muud varianti," ütles Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc, kelle sõnul Balti riigis peavad leidma ühise meele Rail Balticu ehitamiseks. "On mitmeid teisi projekte, mis sooviksid seda raha kasutada, sest see on väga suur raha."

OECD: Eestlaste haridus on heaks aluseks põllumajandusinnovatsioonile

OECD: Eestlaste haridus on heaks aluseks põllumajandusinnovatsioonile

"Kui meie piimakarjafarmid ja põllutöömasinad on tänaseks enamasti varustatud kõrgtehnoloogiaga, siis traktoritelt ja haakeriistadelt saadava info töötlemiseks on vaja IT-rakendust, et veelgi säästlikumalt ja keskkonnasõbralikumalt kasvatada põllusaadusi," ütles maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk kommentaariks OECD raportile.

Laadimine...Laadimine...