Eesti Energia: võimsusturu heitenorm võib kahjustada varustuskindlust

Euroopa Liidus arutelu all olev heitmepiiri seadmine elektrijaamade võimsusturu subsiidiumitele võib Eesti Energia hinnangul tekitada Eestis ja Balti regioonis tulevikus varustuskindluse probleeme.

Pilt: Scanpix

Eesti Energia: võimsusturu heitenorm võib kahjustada varustuskindlust

Euroopa Liidus arutelu all olev heitmepiiri seadmine elektrijaamade võimsusturu subsiidiumitele võib Eesti Energia hinnangul tekitada Eestis ja Balti regioonis tulevikus varustuskindluse probleeme.

"Eestis võimsusturgu ei ole. Seega, otsest mõju [heitmepiiri] põhimõtte rakendamine täna kaasa ei tooks. Pikemas perspektiivis võib selle põhimõtte rakendamine siiski Eestile kahjulik olla, sest Euroopa elektrisüsteemihaldurite võrgustik ENTSO-E keskpikk tootmispiisavuse hinnang näeb 2025. aastal Balti regioonis ette võimalike varustuskindluse probleemide teket, mille lahendamisele põhimõtte 550 grammi süsihappegaasi toodetud kilovatt-tunni kohta rakendamine kindlasti kaasa ei aita," ütles Eesti Energia kommunikatsioonijuht Kaarel Kuusk BNS-ile.

Eesti Energia hinnangul tuleks kliimapoliitika eesmärkide saavutamist vaadata varustuskindlusest eraldi, nii et ei kaasneks moonutusi elektriturul ja ühtlasi riikide varustuskindluse halvenemist. Samal seisukohal on ka Euroopa Elektritööstuse Liit EURELECTRIC.

Narva põlevkivielektrijaamade uuemate seadmete süsihappegaasi heide on Kuuse sõnul ligi 900 grammi kilovatt-tunni kohta. "Vanematel seadmetel on heide pisut üle 1000," lisas Kuusk.

Euroopa Komisjon tegi eelmise aasta novembris ettepaneku, millega korraldataks ümber senine elektrituru regulatsioon ühe osana Euroopa puhta energia paketist. Ühe ettepanekuna seataks liikmesriikidele süsihappegaasi emissioonidest lähtuv piir, millele mittevastavaid elektrijaamasid ei tohiks liikmesriigid subsideerida.

Esialgne ettepanek nägi ette limiidi kehtestamist 550 grammile süsihappegaasile ühe toodeteud kilovatt-tunni elektri kohta. Seejuures hakkaks limiit kehtima kõigile uutele rajatavatele elektrijaamadele ning ettepaneku kohaselt varasemalt eksisteerivatele elektrijaamadele viis aastat hiljem.

Laadimine...Laadimine...