EL-is on lõhe rikaste ja vaeste vahel maailma üks väiksemaid

Kuigi lõhe rikaste ja vaeste vahel on Euroopa Liidus viimastel kümnenditel suurenenud, on blokk maailmas juhtival kohal ebavõrdsusega võitlemisel, tõdevad eksperdid.

Pilt: Scanpix

EL-is on lõhe rikaste ja vaeste vahel maailma üks väiksemaid

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Kuigi lõhe rikaste ja vaeste vahel on Euroopa Liidus viimastel kümnenditel suurenenud, on blokk maailmas juhtival kohal ebavõrdsusega võitlemisel, tõdevad eksperdid.

Gini kordaja ehk ühiskonna tulude jaotuse ebavõrdsuse näitaja on 28-liikmelises EL-is tervikuna koos Kanadaga üks paremaid, vahendab BNS uudist.

Mõlema Gini indeks ehk sama näitaja protsentides on umbkaudu 31. Mida kõrgem on see indeks, seda suurem on ebavõrdsus. Näitaja erineb liikmesriigiti märgatavalt. Suurim varanduslik ebavõrdsus valitseb Bulgaarias, kus Gini indeks on EL-i statistikaameti Eurostat andmeil 40.

Bulgaariale järgnevad selles nimistus Leedu, Läti, Hispaania, Portugal ja Kreeka ning siis Rumeenia ja Ühendkuningriik, kus mõlemas on indeks 33.

Eesti indeks on 31,7. Pisut parem on olukord Saksamaal, Prantsusmaal ja Poolas, kus see on umbes 29. Kõige võrdsemad riigid EL-is aga on Slovakkia indeksiga 23 ning Sloveenia ja Tšehhi - mõlemas umbes 24.

Esikolmikule järgnvad Põhjamaad: Rootsi, Taani ja Soome koos Belgia, Hollandi ja Austriaga, kus see näitaja jääb 26 ja 28 protsendi vahele.

Samas on Ameerika Ühendriikides Gini indeks kaheksa punkti Euroopa omast kõrgem ehk 39, ilmneb Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD andmetest.

Enamikus OECD väljaspool Euroopat asuvates liikmesmaades on Gini indeks EL-ist kõrgem: näiteks on see Austraalias 34, Jaapanis 34 ja Lõuna-Aafrika Vabariigis koguni 62.

Laadimine...Laadimine...