Jaanuaris laekus linnakassasse 52,6 miljonit eurot

2018. aasta esimesel kuul laekus linnakassasse kokku 52,6 miljonit eurot, mis moodustab 8,1% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Pilt: Scanpix

Jaanuaris laekus linnakassasse 52,6 miljonit eurot

2018. aasta esimesel kuul laekus linnakassasse kokku 52,6 miljonit eurot, mis moodustab 8,1% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus 2018. aasta esimese kuuga 36,6 miljonit eurot, moodustades 8,4% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 35,2 miljonit eurot ehk 8,8% aastaks planeeritust ning kohalikke makse 1,4 miljonit eurot ehk 11,7% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus jaanuaris 6,6 miljonit eurot ehk 8,7% aastaks kavandatust. Muid tulusid laekus 286 tuhat eurot, mis moodustab 16% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 8,9 miljonit eurot, mis moodustab 7,2% aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest laekus aasta esimese kuuga 249 tuhat eurot ehk 2,5% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tehti jaanuarikuu jooksul kokku summas 61,8 miljonit eurot, mis moodustab 7,8% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti  kokku summas 54,7 miljonit eurot, moodustades 9,8% kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 7,0 miljonit eurot ehk 6,8% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 51,5 tuhat eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes jaanuarikuu lõpu seisuga 48,7 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...